KW en boekwaarde Ahold lager dan de sector

(Amsterdam) Het aandeel Ahold wordt door 28 fundamentele analisten gevolgd.De consenus van de analisten over het aandeel is tussen houden en kopen in.Het gemiddelde koersdoel van de uitstaande adviezen bedraagt 11,06 euro. De discount op de fair value bedraagt zodoende 20,35 procent. Voor 2010 ligt de gemiddelde verwachting van het resultaat per aandeel op 0,89 euro.
Door een onzer redacteuren
ahold kw
De bovenstaande grafiek toont de koers/winst-verhoudingen van de bedrijven uit de sector supermarkten.

Waardering Ahold
Uitgaande van het gemiddelde verwachte resultaat per aandeel over 2011 dan komt de actuele koers/winst-verhouding op 10,33. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 17,86. Binnen de sector hebben Casino Guichard, Colruyt en Sainsburry de laagste koers/winstverhoudingen. De Shillers PE, de gemiddelde koers/winst-verhouding over de afgelopen 5 jaar, komt uit op 12,38. De boekwaarde (het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen van ( 1191890000 stuks uitstaand) ligt zodoende op 4,96 euro. De verhouding tussen de boekwaarde en de beurskoers ligt op 1,86. Het aandeel noteert dus met een boek-premie van 86 procent. De sector noteert momenteel met een boekwaarde versus beurskoers-ratio van 2,77.

Blik op de fundamentele gegevens
Analisten verwachten van Ahold dat het over het lopende boekjaar een dividend van 0,34 euro per aandeel uit zal gaan keren. De payout-ratio komt hierdoor op 38% te liggen. Hier door komt het verwachte dividendrendement (op basis van de koers van vandaag) op 3,69 procent te liggen. Het gemiddelde dividendrendement van de sector bedraagt 2,76 procent. Ahold was in het boekjaar 2010 in staat om bij een omzet van 29530 euro een nettoresultaat over te houden van 863 miljoen euro. Hier door komt over 2010 het rendement op het eigen vermogen op 15 procent te liggen. Kijkende naar de balans dan zien we dat Ahold relatief weinig eigen vermogen heeft. Over 2010 lag de solvabiliteit (de verhouding het eigen vermogen versus het totaal vermogen) op 40 procent. Op basis van de variabelen koers/winst-verhouding, dividendrendement en boekwaarde versus de beurskoers kan het aandeel Ahold als een waardeaandeel gezien worden.

Rendement over het lopende kalenderjaar
Begin dit jaar noteerde het aandeel op 9,95 euro waardoor het rendement van het aandeel dit jaar tot heden op -8 procent uitkomt. Over de laatste 12 maanden was de hoogste koers van Ahold 9,07 euro, de laagste koers bedroeg 10,23 euro. Het 200-daagsgemiddelde ligt op 9,61 euro. De koers ligt dus 2 procent onder de top van dit jaar. Alle fundamentele en kwantitatieve data van de researchdienst Analist Pro (zowel actueel als historisch) over Ahold treft u op hier. Om 16.30 noteert Ahold 0,22 procent hoger op 9,21 euro (0,02 euro hoger).


De bovenstaande grafiek toont de koers van Ahold over de afgelopen 12 maanden.

Op 25 augustus maakt Ahold de resultaten over het tweede kwartaal bekend. De resultaten over het derde kwartaal komen op 17 november.