Credit Suisse downgrade ING Groep naar sell

Credit Suisse downgrade vandaag het aandeel ING Groep naar verkopen. De analisten zijn van mening dat het bedrijf gevoelig is voor liquiditeitsfunding. De analisten spreken van een onaantrekkelijk scenario vanwege een eventuele kapitaalsuitbreiding. Het koersdoel wordt hierdoor radicaal verlaagd. De redenen hiervoor zijn: aangepaste lagere taxaties, een hogere kapitaalskostenvoet (naar 14% van 12% vanwege een hogere equity risicopremie en een kapitaalsuitbreiding van 8 miljard euro (op basis van 533 miljoen nieuwe aandelen). De k/w van 7,1 is te gortig voor het aandeel gegeven de hogere liquiditeits- en kapitaalsrisico's zo stellen de analisten.

Het 12-maands koersdoel voor ING Groep wordt neerwaarts bijgesteld van 24.50 euro naar 15.00 euro. Op het huidige koersniveau van het aandeel wordt de koerswinstverhouding voor 2008 ingeschat op 7.10. In 2007 bedroeg de koerswinstverhouding (berekend met de ultimo slotkoers van het aandeel in 2007) 6.26. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2007) bedraagt 3.62. De presentatie van de resultaten over het derde kwartaal wordt op 12 november 2008 gehouden.