CSM sluit fabrieken in de VS

CSM voert momenteel, zoals eerder aangekondigd, een herstructureringsprogramma uit, teneinde de organisatie te herpositioneren in de veranderende consumentenomgeving. Deze onderneming brede herstructurering beoogt een afgeslankt en flexibeler bedrijfsmodel aldus het persbericht van deze morgen. Het totale programma heeft als doel een kostenreductie van 50 miljoen euro per einde 2013 (op ‘run rate’-basis), waarvan ten minste 30 miljoen euro beoogd wordt in 2012.

Sluiting fabrieken

In de uitvoering van dit programma heeft Bakery Supplies North America de reductie van 140 banen aangekondigd, ingaande per het vierde kwartaal van 2011. Samen met de eerder aangekondigde sluiting van twee fabrieken als gevolg van de integratie van Best Brands, brengt Bakery Supplies North America zijn personeelsbestand met in totaal 330 terug voor uiterlijk medio januari 2012.