Lagere resultaten van Unibail-Rodamco verwacht, echter zeer fors dividend

Woensdag presenteert vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco nabeurs haar resultaten over het boekjaar 2011. Het gros van de analisten verwacht een licht hogere omzet bij een echter fors lager nettoresultaat. De nettowinst van bijna 2,2 miljard euro in 2010 wordt door de meeste analisten gezien als een voorlopig hoogtepunt. Desondanks wordt er over 2011 een onveranderd dividend van 8 euro per aandeel verwacht. Ook voor het lopende jaar wordt er een lager resultaat verwacht maar het dividend wordt verwacht naar 8,40 euro te stijgen. Dit zorgt voor zeer forse dividendrendementen voor het vorige en het lopende jaar. Het zelfde beeld zien we ook in de sector waar de dividendrendementen bovengemiddeld zijn.

Hoofdkantoor
Hoofdkantoor te Parijs

Analisten verwachten omzetgroei Unibail-Rodamco

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 1.490,5 miljoen euro, dit betekent een stijging van 0,4 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 1.484,5 miljoen euro. Over het huidige jaar wordt een omzet van 1.536 miljoen euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 1.244,73 miljoen euro (over dit jaar ligt de verwachting op 1.267 miljoen euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 83,51 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 1.664 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 2.187,6 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 133,68 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 1.211 miljoen euro.

Lagere kw en boekkorting Unibail-Rodamco

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 17,44 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 8,47. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 13,89 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 10,63 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 38,87. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 1,24. De sector wordt verhandeld op 4,59 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 9,02 euro (dit komt neer op 51,72 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 9,4 euro.

Fors dividendrendement Unibail-Rodamco

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 8 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 5,42 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 5,69 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 8,4 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 6 procent.

Om 16.36 noteerde het aandeel Unibail-Rodamco 0,48 procent hoger op een koers van 147,70 euro.