Analisten zien herstel bij Deutsche Bank

Donderdag komt Deutsche Bank met haar resultaten over 2011. Ondanks de stevige afschrijvingen op de PIGS-leningen voorzien de meeste analisten zowel een hogere omzet (baten) als een hoger nettoresultaat. Mede hierdoor zullen naar verwachting de kasstromen gestegen zijn en dit resulteert in een hogere winst per aandeel zo is de consensus.

Analisten verwachten omzetgroei Deutsche Bank

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 33.490 miljoen euro, dit betekent een stijging van 17,31 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 28.549 miljoen euro.
Hoofdkantoor
Hoofdkantoor te Frankfurt
Over het huidige jaar wordt een omzet van 33.608 miljoen euro verwacht. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 4.722 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 2.310 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 14,10 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 4.911 miljoen euro.

Lagere kw en boekkorting Deutsche Bank

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 5,02 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 6,55. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 5,1 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 6,44 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 11,67. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 0,51. De sector wordt verhandeld op 3,01 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 8,07 euro (dit komt neer op 160,76 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 11,03 euro.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,75 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 2,28 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 3,37 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,75 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 2 procent.

Om 9.48 noteerde het aandeel Deutsche Bank 1,45 procent hoger op een koers van 32,86 euro.