Markt verwacht hogere resultaten Unit 4

Unit 4 presenteert dinsdag haar resultaten over 2011. Het gros van de analisten rekent op een hoogste omzet ooit van het bedrijf. Kennelijk zijn de marges wat afgenomen want het nettoresultaat zal naar verwachting weinig afwijken van die van 2010. De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 456,85 miljoen euro, dit betekent een stijging van 8,33 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 421,74 miljoen euro.
align=right/
Unit 4 reclame
Over het huidige jaar wordt een omzet van 474,55 miljoen euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 86,95 miljoen euro (over dit jaar ligt de verwachting op 96,69 miljoen euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 19,03 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 25,48 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 25,04 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 5,58 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 32,17 miljoen euro.

Hogere kw dan de sector en boekkorting Unit 4

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 0,93 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 21,82. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 1,15 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 17,64 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 11,62. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 3,32. De sector wordt verhandeld op 3,98 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 2,58 euro (dit komt neer op 277,42 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 2,81 euro.

Lager dividend dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,26 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 1,28 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,14 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,35 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 2 procent.

Om 18.31 noteerde het aandeel Unit 4 0,84 procent hoger op een koers van 20,29 euro.