Beter Bed houdt omzet gelijk

In het vierde kwartaal van 2012 daalt de omzet met 6,6% naar € 100,8 miljoen. De dalingen in de twee belangrijkste markten, Nederland en Duitsland, bedragen respectievelijk 11% en 3%. Alleen in België en Zwitserland wordt in het vierde kwartaal een omzetstijging gerealiseerd.

De omzet in vergelijkbare winkels daalt in het vierde kwartaal 2012 met 10,5% (afname geheel 2012: 4,7%). Ten opzichte van het derde kwartaal verslechtert de ontwikkeling van de omzet in vergelijkbare winkels zich in alle landen met uitzondering van België.

Minder omzet in Duitsland

Bij Matratzen Concord in Duitsland is voor het vierde kwartaal de vergelijkingsbasis lastig vanwege de sterke resultaten in het vorige jaar. De omzet in vergelijkbare winkels daalt in Duitsland in het vierde kwartaal 2012 met 8% (vierde kwartaal 2011: +12%). De omzet in het vierde kwartaal daalt in totaal met 3% (vierde kwartaal 2011: +16%) door de groei van het aantal winkels.

In Nederland neemt de omzet in vergelijkbare winkels in het vierde kwartaal af met 13% terwijl de omzet met 11% daalt. Over geheel 2012 wordt een netto-omzet gerealiseerd van € 397,3 miljoen (2011: € 397,0 miljoen). Per land is de omzetmutatie over geheel 2012 in vergelijking met 2011 als volgt:

 • Duitsland +3%
 • Nederland -5%
 • Spanje -12%
 • Zwitserland +10%
 • Oostenrijk +4%
 • België +34%

  In 2012 zijn 128 winkels (2011: 123 winkels) geopend en 96 (2011: 53 winkels) winkels gesloten. Het relatief hoge aantal sluitingen in 2012 is het gevolg van het sluiten van alle winkels in Polen, het beëindigen van de MAV-formule in Duitsland en het sluiten van slecht presterende winkels in met name Nederland, België en Spanje. Per saldo groeit het aantal winkels met 32 van 1.187 naar 1.219. In het vierde kwartaal 2012 kwamen er netto vijf winkels bij (25 openingen en 20 sluitingen).

  Afwaardering Spanje

  Als gevolg van een nog steeds verder dalend consumentenvertrouwen is de markt in Spanje sinds 2008 inmiddels met ruim 50% gedaald. Hierdoor vallen ook de resultaten van El Gigante del Colchón tegen en blijft er, ondanks alle besparingsmaatregelen, onzekerheid bestaan over de vooruitzichten van deze activiteiten.

  Daarnaast is El Gigante del Colchón inmiddels geheel geherpositioneerd van een oorspronkelijk "full service" naar een "cash & carry" retailformat. Als gevolg hiervan heeft de onderneming besloten in het vierde kwartaal van 2012 een bijzondere waardevermindering te boeken van in totaal € 4,9 miljoen voor de met deze activiteiten samenhangende immateriële vaste activa/goodwill (€ 3,8 miljoen) en materiële vaste activa (€ 1,1 miljoen). Conform de IFRS-richtlijnen komen deze bijzondere waardeverminderingen ten laste van het bedrijfsresultaat.

  Verder wordt door de huidige marktomstandigheden tevens een bijzondere waardevermindering geboekt van € 1,1 miljoen op de Spaanse belastingvorderingen. Hiermee bedraagt het effect van de bijzondere boekhoudkundige waardeverminderingen voor Spanje in totaal op nettowinstniveau € 6,0 miljoen negatief.

  In 2012 is het aandeel van de Spaanse activiteiten in de geconsolideerde omzet 3%. De bijzondere waardeverminderingen hebben geen invloed op de liquiditeitspositie en de onderneming blijft ruimschoots voldoen aan de met de financiers afgesproken convenanten.

  Eenmalige lasten in 2012

  In 2012 heeft de onderneming € 2,5 miljoen aan eenmalige lasten ten laste van het bedrijfsresultaat genomen voor de sluiting van winkels in Polen, reorganisatiekosten in Spanje en Nederland alsook de sluiting van winkels in Spanje, Nederland, België en Duitsland (MAV).

  Verwachtingen

  De nettowinst over het vierde kwartaal zal naar verwachting uitkomen op circa € 0,8 miljoen (Q4 2011: € 10,2 miljoen). Het effect van de bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot Spanje bedraagt in het vierde kwartaal € 6,0 miljoen netto.

  De onderneming verwacht over geheel 2012 een bedrijfsresultaat gerealiseerd te hebben van circa € 23,9 miljoen (2011: € 38,3 miljoen) inclusief afwaardering Spanje en eenmalige lasten. Het bedrijfsresultaat is hiermee 37% lager dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor de bijzondere waardeverminderingen inzake de Spaanse activiteiten en de genoemde eenmalige lasten bedraagt de daling van het bedrijfsresultaat 18%.

  De nettowinst (na afwaardering Spanje en eenmalige lasten) over geheel 2012 zal naar verwachting circa € 14,3 miljoen bedragen (2011: € 28,0 miljoen). Dit is een daling ten opzichte van 2011 met € 13,7 miljoen (-49%). De definitieve cijfers over 2012 zullen op 8 maart 2013 worden gepubliceerd. Op de resultaten in dit persbericht is nog geen accountantscontrole toegepast.