PostNL duikt fors in de rode cijfers door afwaardering belang TNT Express

Ondanks een nihil hogere omzet over het eerste kwartaal va n 1,07 miljard euro schoot het resultaat van PostNL diep in het rood. Waar het bedrijf in het eerste kwartaal van 2012 nog 633 miljoen euro winst maakte boekt het bedrijf nu een verlies van 410 miljoen euro. Het forse verlies wordt vooral veroorzaakt door een negatieve herwaardering van het belang in TNT Express van 440 miljoen euro. Het bedrijf stelt dat de cijfers overeenkomen met haar verwachtingen.

PostNL maakt megaverlies door afschrijving op TNT Express

Highglights PostNL Q1 2013

postNL resultaten Q1 2013

Omzet licht hoger

De gerapporteerde omzet is ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012 gestegen met 0,4% tot €1.071 miljoen, terwijl het gerapporteerde bedrijfsresultaat daalde tot €74 miljoen. Het valuta-effect van €5 miljoen werd veroorzaakt door de daling van het Britse pond ten opzichte van de euro en had een negatief effect op de gerapporteerde omzet. De onderliggende omzet over het 1e kwartaal van 2013 bedroeg €1.076 miljoen, een toename met 0,8% ten opzichte van vorig jaar. De dalende omzet van Mail in Nederland werd meer dan gecompenseerd door de groei van Parcels en International.

Extra kosten ivm pensioenlasten

De verantwoording van de bijstortingen resulteerde in een eenmalige post van €57 miljoen in Mail in Nederland, €3 miljoen in Parcels en €(60) miljoen in PostNL Other. Ook werd in PostNL Other een eenmalige positieve post van €8 miljoen geboekt in verband met reorganisatiekosten. Het onderliggende bedrijfsresultaat daalde tot €82 miljoen (1e kwartaal 2012: €112 miljoen), wat overeenkomt met een onderliggende operationele marge van 7,6% (1e kwartaal 2011: 10,5%). Deze daling werd veroorzaakt door dalende volumes geadresseerde post, deels gecompenseerd door positieve prijs/mix-veranderingen bij Mail in Nederland (netto €(17) miljoen), hogere autonome kosten (€7 miljoen), hogere pensioenlasten (€5 miljoen) en overige posten (€26 miljoen) niet volledig gecompenseerd door kostenbesparingen (€12 miljoen), lagere implementatiekosten (€9 miljoen) en hogere bijdragen van Parcels en International (€4 miljoen).

Het onderliggende cash bedrijfsresultaat daalde van €49 miljoen tot €22 miljoen. De verandering in de pensioenverplichtingen weerspiegelt het verschil tussen de hogere pensioenlasten (€5 miljoen) en de lagere reguliere kasuitstroom voor de pensioenen (€4 miljoen). De verandering in voorzieningen is voornamelijk het gevolg van de hogere kasuitstroom voor (vrijwillige) vertrekregelingen en de herstructurering van trans-o-flex. In het onderliggende cash bedrijfsresultaat van €22 miljoen is het bedrag van €64 miljoen aan bijstortingen niet inbegrepen.

Verdeling bedrijfsresultaat PostNL Q1 2013

kosten voor Postnl Q1 2013

PostNL hard getroffen door mislukken overname TNT Express