Goldman Sachs blijft positief over Britse economie

Goldman Sachs heeft onlangs het Verenigd Koninkrijk onder de loep genomen. De Amerikaanse zakenbank stelt dat er in 2013 sprake is geweest van een scherpe maar positieve draai voor de economische prestaties in Groot-Brittannië, maar dat de Britse bankensector een kritiek punt blijft voor een verder herstel in het komende jaar.

Goldman Sachs stelt dat het herstel van de Britse economie een van de meest opmerkelijke economische verrassingen in 2013. Aan het begin van het jaar waren er wijdverspreide zorgen dat de economie in een ‘triple-dip’ recessie zou vallen, terwijl de aanpassingen voor de begroting waren vastgelopen en de inflatie hoog was.

Nu 2013 op zijn einde loopt blijkt echter dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) gemiddeld 0,7% op kwartaal-op-kwartaal bedroeg , of 2,8% op jaarbasis, waarbij in het vierde kwartaal de bbp richting de 3,5-4% uitkomt. Daarnaast zijn de fiscale vooruitzichten aanzienlijk verbeterd en gaat de inflatie richting de doelstelling.

Optimistisch over vooruitzichten

Goldman Sachs wijst erop dat het vooraf optimistischer dan andere analisten was over de vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk. Allereerst stellen de analisten dat zij ervan uitgingen dat de Funding for Lending Scheme in tegenstelling tot kwantitatieve versoepeling erin zou gaan slagen om de kosten en beschikbaarheid van krediet voor Britse huishoudens en bedrijven te verbeteren.

Verder stelt Goldman Sachs dat de daling van de in Sterling’s handelsgewogen wisselkoers aan het begin van 2013 de economische groei zou ondersteunen. Tot slot wijzen de analisten op een derde factor, waarop zij niet rekenden, namelijk een sterk effect van de verlaging van de risico’s in de eurozone op de totale vraag.

Herstel voor bankensector

Goldman Sachs verwacht dat het Britse banksysteem de heropleving van de economische activiteiten zal blijven ondersteunen. En naast deze ondersteuning voor de groei op korte termijn anticiperen de analisten erop dat het verhelpen van de problemen voor de kredietverstrekking in het Verenigd Koninkrijk ook zal helpen om de problemen van de Britse economie op te lossen. Denk daarbij aan de zwakke productiviteit, hardnekkige onevenwichtigheden en de relatief hoge inflatie.

Toch verwachten de analisten dat de groei van het bbp zal vertragen tot 2,5% in 2014, waarmee het verwachte effect van de stijging van de wisselkoers in het tweede halfjaar van 2013 weerspiegeld wordt. Momenteel is er volgens Goldman Sachs geen aanleiding om te denken dat de groei zal matigen.

Na 2014, waarin Goldman Sachs relatief positieve verwachtingen heeft voor de Britse potentiële productie, zien de analisten minder risico’s.