Plantageholding Sipef zet uitbreiding areaal verder

De plantageholding Sipef heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 291,7 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 12,3 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde met 18,7 procent tot 55,6 miljoen dollar. De terugval moet naar eigen worden geweten aan een combinatie van lagere productievolumes en lagere prijzen. De holding zegt dat door ongunstige weersomstandigheden bij alle teelten met een productiedaling afgerekend moest worden.

De palmolieproductie viel met 4,5 procent terug, terwijl ook bij de rubberproductie een daling van 2,2 procent boekte. Ook bij de kleinere teelten van thee en bananen werden productiedalingen met respectievelijk 2,5 procent en 6,7 procent opgetekend. Bij alle teelten diende ook met lagere verkoopprijzen afgerekend te worden. Sipef zegt voor dit jaar echter hoopvol te zijn gestemd, waarbij gewag wordt gemaakt van een aantal gunstige productieverwachtingen.

De holding geeft ook aan de uitbreiding van zijn areaal in Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië verder te zetten.

Bron: Express.be