Analisten niet gerust over RDS

Afgelopen dinsdag gaf Royal Dutch Royal Dutch Shell een trading update waaruit bleek dat het concern zijn reserves stabiel weet te houden. Analisten vonden het opvallend dat Royal Dutch Shell in tijden van neergang heeft besloten om zijn dividend te laten toenemen. Desondanks blijven zij positief over het aandeel al is het niet bij analisten het meest favoriete aandeel binnen de sector.

Stabiel
Royal Dutch Royal Dutch Shell ( Royal Dutch Shell A ) heeft in het afgelopen jaar de olie- en gasreserves stabiel weten te houden. Aan het einde van 2008 beschikte het olieconcern over 11,9 miljard vaten aan olie-equivalent, wat hetzelfde aantal is als de twee voorgaande jaren. De reserve-vervangingsgraad daalde wel van 109% in 2007 naar 95% in 2008. Een percentage van onder de 100% betekent dat er minder aan de reserves wordt toegevoegd dan dat er wordt geproduceerd, wat dus slecht nieuws is voor Royal Dutch Shell .

Voor het lopende jaar gaat Royal Dutch Shell A tussen de 31-32 miljard dollar investeren. In 2007 als ook in 2008 zijn er relatief weinig nieuwe projecten gestart om zo een piek in de kosten te voorkomen, aldus het bedrijf. Mede vanwege de economische neergang gaat Royal Dutch Shell A zijn kosten terugbrengen om vervolgens met nieuwe projecten te starten. Ook zal Royal Dutch Shell voorlopig niet of nauwelijks meer gaan investeren in alternatieve energiebronnen zoals wind, zon en waterstof. Royal Dutch Shell stelt dat de kosten voor deze alternatieven simpelweg niet opwegen tegen de baten. Toch zal het concern zich niet geheel terugtrekken uit deze zogenoemde renewables. In de afgelopen 5 jaar investeerde Royal Dutch Shell 1,7 miljard dollar in deze bronnen aangezien ze hard nodig zijn om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen.

Topman Jeoern van de Veer heeft over 2008 in totaal 8,8 miljoen euro verdiend. Dit is ruim 72% meer dan hij over 2007 opstreek, toen de topman 5,1 miljoen euro ontving. Dit bleek uit het jaarverslag van het concern. Het loon van Van der Veer is opgebouwd uit een basissalaris, een algemene bonus en een bonus voortvloeiend uit het langetermijnbeloningsstelsel.

In het eerste kwartaal van dit jaar zal het dividend 5% hoger zijn dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, verwacht Royal Dutch Shell . Over geheel 2009 verwacht het concern in totaal 10 miljard dollar van de winst aan de aandeelhouders uit te zullen keren. Analisten zijn hier huiverig over.

Verantwoord
Volgens de analisten van Evolution Securities valt in de trading update die Royal Dutch Shell gaf vooral de verhoging van het dividend op. De analisten stellen dat het dividend stijgt terwijl de autonome kapitaaluitgaven op eenzelfde niveau blijven en de wereld in een neergaande spiraal zit. De analist blijft desondanks zijn add-advies handhaven.

De analisten van Bank of America /Merrill Lynch vinden het enige positieve aspect van de trading update van afgelopen woensdag dat Royal Dutch Shell duidelijk maakte vast te houden aan het dividendbeleid. Of dit verantwoord is valt volgens de analisten te betwijfelen. Zij wijzen erop dat een toename van 5% moeilijk te verantwoorden kan zijn vanwege de huidige macro-economische omstandigheden. De analisten verkiezen sectorgenoot Total boven Royal Dutch Shell . De analisten handhaven wel hun koopadvies voor Royal Dutch Shell .

Voor de analisten van ING was de strategische update van Royal Dutch Shell A over het algemeen positief. De vooruitzichten met daarin een voorzichtige aanpak van de jaarlijkse productiegroei noemen de analisten redelijk. Toch zal het komende jaar een uitdaging zijn voor Royal Dutch Shell , zou verwachten de analisten. Zij behouden mede daarom hun houdadvies voor het aandeel.

Het advies voor Royal Dutch Royal Dutch Shell is door de analisten van Citigroup verlaagd van buy naar hold naar aanleiding van de strategische update die het concern onlangs gaf. Door de onzichtbaarheid op langere termijn omtrent de productie is er volgens de analisten kans dat de prestaties van Royal Dutch Shell in het lopende jaar zullen worden vertraagd.

Analist Wiering van beleggingsblad Beleggers Belangen schat de koers/winst-verhouding van Royal Dutch Shell A van 2009 in op nog geen 6. Mede op basis van deze multiple noemt de analist het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd. Tevens schat hij het dividendrendement in op ruim 7%. Voor 2010 is het onzeker of Royal Dutch Shell A aan haar winstdoelstellingen zal gaan voldoen zo stelt Wiering. Bij een herstellende conjunctuur kan ook de olieprijs weer omhoog en daar zou Royal Dutch Shell A ook weer van kunnen profiteren. Mede op basis van het voorgaande blijft het koopadvies gehandhaafd.

Voor het aandeel staan op dit moment 31 koop-, 10 houd- en 7 verkoopadviezen uit. Hierdoor is de consensus voor het aandeel bijzonder positief.