Google luistert altijd met je mee op de Google Phone: Merijn analyseert