Indexbeleggers over indexbeleggen

Indexbeleggers aan het woord over de voor- en nadelen van het beleggen in indexfondsen. Als voordelen worden de kosten, risicospreiding en gemak genoemd.