De werkloosheid loopt verder op onder jongeren en laaggeschoolden