Dexia: Oproeping tot de gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 13 april 2018 - 8u

Oproeping tot de gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

De gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV zullen plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 om 14.30 uur in het hoofdkantoor van Dexia , Marsveldplein 5, 1050 Brussel. De aandeelhouders kunnen zich vanaf 14 uur aanmelden om de aanwezigheidslijsten te ondertekenen.

De oproeping tot de algemene vergaderingen met hun agenda en voorstellen van besluit wordt vandaag bekendgemaakt in de betrokken staatsbladen en in de Belgische en Luxemburgse pers.

Alle nuttige documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2018/Paginas/default.aspx namelijk:

- de oproepingsbrochure;

- het jaarverslag 2017;

- de formulieren (inzake deelname/volmacht/stemming op afstand).

Enige vraag met betrekking tot deze vergaderingen kan worden gericht aan de vennootschap op het e-mailadres: shareholder@dexia.com

Bijlage