Fagron NV: Oproeping jaarvergadering en buitengewone vergadering

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 april 2018

Oproeping jaarvergadering en buitengewone vergadering

FAGRON
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Venecoweg 20a
9810 Nazareth
Btw BE 0890.535.026
RPR Gent (afdeling Gent)

OPROEPING

De raad van bestuur van Fagron NV (de Vennootschap) heeft de eer de houders van aandelen en warrants uit te nodigen tot het bijwonen van (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden in Crown Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen, België op maandag 14 mei 2018 om 15.00 uur en (ii) de buitengewone vergadering die onmiddellijk zal volgen, om 16.30 uur op dezelfde locatie, voor geassocieerd notaris Annekatrien Van Oostveldt, notaris te Antwerpen, district Merksem, vervangende haar ambtgenoot notaris Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk (tweede kanton), wettelijk belet ratione loci, en als het wettelijk vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten over deze punten niet wordt behaald en een tweede vergadering vereist is, zal deze buitengewone vergadering na een tweede oproeping, met een agenda identiek aan onderstaande agenda, plaatsvinden op 4 juni 2018 om 16.30 uur ten kantore van geassocieerde notaris Annekatrien Van Oostveldt, notaris te Antwerpen, district Merksem, vervangende haar ambtgenoot notaris Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk (tweede kanton), wettelijk belet ratione loci (of op een plaats aangekondigd op dat moment), elk met volgende agendapunten, houdende voorstellen tot besluit.

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Bijlage