Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (16 april 2018)

Gereglementeerd bericht

16 april 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 9 april 2018 tot en met 13 april 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 9/04/2018 4 100 € 53,19 € 53,10 € 53,60 € 218 062,19
dinsdag 10/04/2018 2 000 € 53,39 € 53,20 € 53,50 € 106 786,40
woensdag 11/04/2018 3 852 € 53,95 € 53,50 € 54,00 € 207 797,30
donderdag 12/04/2018 3 850 € 53,89 € 53,70 € 54,10 € 207 473,81
vrijdag 13/04/2018 4 500 € 54,37 € 54,20 € 54,60 € 244 645,20
Totaal week  18 302       € 984 764,89

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 389 639 op 13 april 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 102 707 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel