BBT winst per aandeel Q3 op 37 ct

BB&T Corporation ( NYSE : BBT) meldt vandaag dat het netto beschikbare inkomen over het derde kwartaal voor de gewone aandeelhouders $268 miljoen bedraagt, of $0,37 per verwaterd aandeel. Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders en de winst per aandeel is inclusief de effecten van een eerder aangekondigde belastingwijziging van $235 miljoen. Deze aanpassing buiten beschouwing gelaten komt de winst van BB&T Corporation over het derde kwartaal uit op een totaal van $503 miljoen, of $0,70 per verwaterd aandeel.

Zonder de belastingwijziging steeg het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders met 7,2% en nam de winst per verwaterd aandeel toe met 6,1% in vergelijking met het derde kwartaal van 2012.

Exclusief de fiscale aanpassing genereerde het inkomen over het derde kwartaal op jaarbasis een rendement op gemiddelde activa van 1,20% en een rendement van 10,22% op het gemiddelde eigen vermogen van normale aandeelhouders.