Ontex’ resultaten van het 3de kwartaal van 2023: Omzet- en aangepaste EBITDA-groei voortgezet; Hefboomratio daalt tot 3,6 maal

Gereglementeerde informatie

 • De omzet steeg met 10% op vergelijkbare basis, door de prijzen op niveau van de eerste jaarhelft te houden en het volume jaar op jaar te laten groeien;
 • Aangepaste EBITDA-marge van 9,5% voor Core Markets, een stijging van 4,0 procentpunt, gedreven door operationele efficiëntie en aangehouden solide prijzen;
 • Sterke bijdrage van Emerging Markets, terwijl vooruitgang wordt geboekt bij desinvesteringen;
 • Hefboomratio over 3de kwartaal verlaagd van 4,5 maal tot 3,6 maal;
 • Vooruitzichten voor het hele jaar bevestigd.

Resultaten van het 3de kwartaal van 2023

 • De omzet [1]  van Core Markets bedroeg 457 miljoen €, een stijging van 10% ten opzichte van het 3de kwartaal van 2022. De prijzen stegen met 8% jaar op jaar en bleven in lijn met de 1ste helft van het jaar. De volumes stegen met 3% jaar op jaar, gedreven door de verkoop in volwassenenzorg in Europa en babybroekjes in Noord-Amerika. Inclusief een negatief wisselkoerseffect van 5%, steeg de totale omzet met 6% jaar op jaar.
 • De aangepaste EBITDA [1]  van Core Markets bedroeg 44 miljoen €, een stijging van 20 miljoen € jaar op jaar, en iets meer dan in het voorgaande kwartaal, dankzij de niet-aflatende focus op het leveren van 5% operationele efficiëntie. De handhaving van stevige prijzen droeg 33 miljoen € bij ten opzichte van vorig jaar, wat hielp om de additionele jaar-op-jaar kosteninflatie van 13 miljoen € te compenseren en  om de zeer negatieve wisselkoersimpact van 21 miljoen € te beheren. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,5%, een stijging van 4,0 procentpunt jaar op jaar. Het bedrijfsresultaat bedroeg 29 miljoen €, vergeleken met 3 miljoen € in 2022, dankzij de aangepaste EBITDA-stijging.
 • De omzet van de Totale Groep bedroeg 568 miljoen €, eveneens een stijging van 10% op verglijkbare basis. De aangepaste EBITDA kwam uit op 58 miljoen €, inclusief een sterke bijdrage van de beëindigde bedrijfsactiviteiten, voornamelijk de Braziliaanse. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 10,3%, een stijging van 4,8 procentpunt ten opzichte van het 3de kwartaal vorig jaar.
 • De nettoschuld voor de Totale Groep was 652 miljoen € op het einde van september, een lichte daling ten opzichte van de 658 miljoen € aan het begin van het kwartaal, wat in combinatie met de aangepaste EBITDA-verbetering leidde tot een aanzienlijke daling van de hefboomratio van 4,5 maal naar 3,6 maal.

Vooruitzichten voor 2023

Ontex bevestigt en verfijnt zijn vooruitzichten voor 2023 verder en verwacht dat:

 • De Omzet van Core Markets met hoge enkelvoudige cijfers groeit, waardoor de in 2022 gerealiseerde verbetering wordt geconsolideerd en de portefeuille verder in evenwicht wordt gebracht;
 • De Aangepaste EBITDA-marge voor Core Markets in de bovenkant van de eerder aangegeven vork van 8% tot 10% landt, waarbij de marge in het 4de kwartaal verwacht wordt op ongeveer 10%, dankzij de aangehouden sterke resultaten van het kostentransformatieplan;
 • Beëindigde bedrijfsactiviteiten (Emerging Markets) verder positief bijdragen aan de aangepaste EBITDA en vrije kasstroom;
 • De Hefboomratio verder blijft dalen onder de 3,6 maal die in September 2023 werd behaald, terwijl terzelfdertijd wordt geïnvesteerd in de ommekeer van het bedrijf met investeringsuitgaven van bijna 5% van de omzet.

Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex , verklaarde: "De uitstekende reeks cijfers die we voor het 3de kwartaal hebben gepubliceerd, vertegenwoordigen opnieuw een zeer bemoedigend kwartaal in de ommekeer van Ontex . Ik ben vooral blij dat de hefboomratio van de Groep zich nu heeft hersteld tot minder dan de helft van de piek van een jaar geleden, en op schema ligt om onze ambities te verwezenlijken, dankzij de stijging van de EBITDA. Tegen deze achtergrond hebben we onze investeringsplannen voor Core Markets versneld. Deze zijn essentieel om operationele uitmuntendheid te verwezenlijken, de marge te verbeteren en toekomstige groei te stimuleren."

 

Belangrijkste financiële gegevens van het 3de kwartaal van 2023

Kernindicatoren

KernindicatorenDerde KwartaalEerste 9 maanden
in miljoen €20232022%% LFL20232022%% LFL
Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)
Omzet456,9431,86%+10%1.348,71.212,411%13%
Baby Care202,3194,24%+9%598,9548,69%11%
Adult Care185,0171,68%+14%544,9477,314%17%
Feminine Care61,057,07%+9%184,0162,313%14%
Aangepaste EBITDA43,624,081% 127,463,7100% 
Aang. EBITDA-marge9,5%5,6%+4,0pp 9,4%5,3%+4,2pp 
Bedrijfsresultaat29,33,4+764% 64,9-81,1+180% 
Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) [1]
Omzet111,0206,4 -46%+8%448,1577,5 -22%+13%
Aangepaste EBITDA14,811,0+34% 37,620,7 +81% 
Aang. EBITDA-marge13,3%5,4%+8,0pp 8,4%3,6%+4,8pp 
Bedrijfsresultaat12,310,7+15% 9,5-48,6+120% 
Totale Groep [1]
Omzet567,9638,1-11%+10%1.796,81.789,9+0%+13%
Aangepaste EBITDA58,435,1+66% 165,084,5+95% 
Aang. EBITDAmarge10,3%5,5%+4,8pp 9,2%4,7%+4,5pp 
Bedrijfsresultaat41,614,1+196% 74,4-129,7+157% 
Netto financiële schuld [2]    651,7867,4-25% 
Hefboomratio [2]    3,6x6,4x -2,8x 

Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) evolutie jaar op jaar

Omzet  2022Volume/Prijs2023FX2023
in miljoen €   mix LFL  
Derde Kwartaal  431,8 +12,2 +33,0 476,9 -20,0456,9 
Eerste 9 maanden  1.212,4 +19,0 +142,3 1.373,6 -24,91.348,7 

 

Aangepaste EBITDA2022Volume/Grond-Operat.Operat.VA&A/FX2023
in miljoen € mix/prijsstoffenkostenbesparingOverige  
Derde Kwartaal24,0+33,7-4,6-7,5+20,3-1,2-21,243,6
Eerste 9 maanden63,7+150,1 -74,3-31,2+55,5 -2,9-33,6127,4

[1]  De jaar-op-jaarvergelijking van Emerging Markets  en Totale Groep wordt beïnvloed door de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in mei 2023. De LFL-vergelijking wordt gecorrigeerd voor de perimeterrereductie.

[2]  Balansgegevens worden vergeleken met het begin van de periode, d.w.z. september 2023 versus december 2022.

 

Bedrijfsoverzicht van het 3de kwartaal van Core Markets 
(voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet

De omzet bedroeg 457 miljoen €, een stijging van 10% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, gedreven door aangehouden prijzen en volumegroei. De omzet uit volwassenenzorg steeg met 14%, terwijl in babyzorg en dameszorg 9% groei werd opgetekend op vergelijkbare basis. Wisselkoersen hadden een aanzienlijk nadelig effect, waardoor de totale omzetgroei tot 6% jaar op jaar werd teruggebracht.

Volume en mix hadden een groei-impact van 3%. In Europa bleef de marktvraag over het geheel genomen gematigd, zij het beter dan in de eerste jaarhelft, terwijl de volumes van huismerken jaar op jaar stegen en dus marktaandeel bleven winnen. De volumegroei was het meest uitgesproken in de volwassenenzorg, waar huismerken het in het jaar tot nu toe slechter deden dan de markt. Dit vindt men grotendeels terug in de eigen verkoopvolumes van Ontex in Europa met een sterke groei van verzorgingsproducten voor volwassenen in Zuid-Europa en van babybroekjes in West- en Centraal-Europa. De verkoopvolumes in vrouwelijke verzorging bleven lager. In Noord-Amerika stegen de volumes weer met dubbele cijfers dankzij de verwerving van nieuwe klanten en na de voorraadafbouw in de eerste helft van het jaar.

De prijzen stegen gemiddeld met 8% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, als gevolg van stijgingen in alle categorieën. De prijsstijgingen werden grotendeels in 2022 doorgevoerd en de prijsniveaus van de eerste helft van het jaar werden in het derde kwartaal gehandhaafd.

Wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect van 5%. De sterke jaar-op-jaar depreciatie van de Russische roebel en in mindere mate die van de Amerikaanse dollar en de Australische dollar, deed de appreciatie van de Poolse zloty meer dan teniet.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 44 miljoen €, een stijging van 20 miljoen € of 81% jaar op jaar, en een lichte stijging ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023, dankzij de niet-aflatende focus op het leveren van 5% operationele efficiëntie. De prijszetting hielp om de additionele jaar-op-jaar kosteninflatie te compenseren en om de zeer negatieve wisselkoersimpact te beheren. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,5%, een stijging van 4,0 procentpunt jaar op jaar.

De groei uit volume en mix had een licht positieve impact van 1 miljoen € op de aangepaste EBITDA.

Kostentransformatiemaatregelen resulteerden in 20 miljoen € besparingen, wat tot een vermindering van de operationele kostenbasis leidde van meer dan 5%. Inkoop- en supply-chain-initiatieven, evenals operationele efficiëntie, waren de belangrijkste drijfveren achter de verbetering.

De kosteninflatie bleef wegen op de jaar-op-jaarvergelijking, zij het minder dan in de voorgaande kwartalen. De grondstofkosten stegen met 5 miljoen €. Hoewel alle grondstofindicatoren lager staan in vergelijking met het derde kwartaal van 2022, vooral deze gebaseerd op olie, komt de impact op de resultatenrekening met een vertraging. De overige bedrijfskosten stegen met 7 miljoen € jaar op jaar en stegen ook kwartaal op kwartaal, als gevolg van looninflatie en stijgende energiekosten. Deze omvatten ook tijdelijk hogere energiekosten in de door Ontex behouden fabriek in Tijuana, Mexico, na de carve-in die werd teweeggebracht door de desinvestering van het grootste deel van de Mexicaanse activiteiten in het tweede kwartaal. De VA&A-kosten (verkoop-, algemene en administratieve kosten) stegen ook licht met de looninflatie, maar bleven op 9% van de omzet.

De prijszetting droeg jaar op jaar 33 miljoen € bij. Hoewel dit, dankzij een aangehouden gedisciplineerde aanpak, de ongunstige wisselkoersevolutie en de additionele kosteninflatie ten opzichte van vorig jaar compenseerde, dekt het nog steeds niet de cumulatieve kostenstijging die werd opgelopen sinds het begin van de inflatiegolf in 2021, en dit in alle markten en categorieën. Daardoor is een zorgvuldig beheer van het prijsbeleid vereist.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto negatieve impact van 21 miljoen €, wat de impact op de omzet weerspiegelt, terwijl de netto-impact op de kosten grotendeels neutraal was omdat de appreciatie van de Mexicaanse peso het depreciatie-effect van de Amerikaanse dollar compenseerde.

Financiële resultaten van het 3de kwartaal van de Totale Groep

Winst & verlies

Het bedrijfsresultaat (uit voortgezette activiteiten) bedroeg 29 miljoen €, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 3 miljoen € in het derde kwartaal van 2022, en dit als gevolg van de sterke stijging van de aangepaste EBITDA. De afschrijvingen bedroegen 16 miljoen €, iets lager dan in 2022 door wisselkoerseffecten. EBITDA-aanpassingen werden gedaan voor inkomsten van 2 miljoen €, voornamelijk bestaande uit een terugname van een bijzondere waardevermindering ten gevolge van de heractivering van productieapparatuur.

De beëindigde activiteiten, bestaande uit de divisie Emerging Markets, genereerden een omzet van 111 miljoen €, 8% meer dan vorig jaar op vergelijkbare basis, en stijgend in alle regio’s. Sterke prijzen compenseerden de iets lagere volumes ruimschoots. De aangepaste EBITDA kwam uit op 15 miljoen €, met de grootste bijdrage uit de Braziliaanse activiteiten. De aangepaste EBITDA-marge van 13,3% steeg met 8,0 procentpunt jaar op jaar. EBITDA-aanpassingen werden gedaan voor € 2 miljoen, voornamelijk voor kosten verbonden aan desinvesteringen. Het bedrijfsresultaat kwam daarmee uit op 12 miljoen €.

Kasstromen en balans

De netto financiële schuld voor de Totale Groep bedroeg 652 miljoen € eind september 2023, een daling van 6 miljoen € in vergelijking met 658 miljoen € aan het begin van het kwartaal. De toename van de behoefte aan werkkapitaal kwam tot stilstand. Actieve maatregelen maakten het mogelijk om de cashconversiecyclus te verbeteren, waardoor de impact van de groeiende omzet meer dan gecompenseerd werd. Net als in het tweede kwartaal groeiden investeringsuitgaven tot meer dan 4% van de omzet. De investeringsintensiteit is verhoogd om de transformatie van de productie in Europa en de uitbreiding in de VS te ondersteunen. De financieringskasstroom was in lijn met het voorgaande jaar en omvatte de halfjaarlijkse couponbetaling op de obligatie met vaste rente.

De hefboomratio daalde verder naar 3,6 maal vergeleken met 4,5 maal eind juni 2023, wat minder dan de helft voorstelt van de piek van 7,7 maal in september 2022. De sterke verbetering werd vooral gedreven door de stijging van de aangepaste EBITDA in de afgelopen kwartalen.

Tijdens het kwartaal werd een akkoord bereikt om de bedrijfsactiviteiten van Ontex in Algerije en Pakistan te verkopen aan twee verschillende derde partijen. De afronding van deze desinvesteringen is voorzien voor het einde van het jaar. Er werden geen significante wijzigingen gerapporteerd in de netto boekwaarde van deze entiteiten. In het tweede kwartaal van dit jaar werd de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten van Ontex afgerond. Deze desinvestering is nog steeds onderhevig aan aanpassingen na voltooiing van verkoop, evenals een uitgestelde vordering van 39 miljoen €.

Bijkomende informatie

Alternatieve prestatiemaatstaven

Alternatieve prestatiemaatstaven (non-GAAP) worden in dit persbericht gebruikt omdat het management van mening is dat ze op grote schaal worden gebruikt door bepaalde beleggers, effectenanalisten en andere geïnteresseerde partijen als aanvullende maatstaf voor prestaties en liquiditeit. De alternatieve prestatiemaatstaven zijn mogelijk niet vergelijkbaar met maatregelen met een vergelijkbare titel bij andere ondernemingen en hebben beperkingen als analytische instrumenten. Zij kunnen als dusdanig niet op zichzelf worden beschouwd of als een substituut voor de analyse van Ontex ’ bedrijfsresultaten, prestaties of liquiditeit onder IFRS.

Omzet op vergelijkbare basis, ike-For-Like (LFL)

Omzet op vergelijkbare basis (LFL of Like-For-Like) wordt gedefinieerd als omzet tegen constante valuta, exclusief wijzigingen in de consolidatiekring door fusies en overnames, en exclusief hyperinflatie effecten. De reconciliatie van like-for-like omzet is te vinden op pagina 2 van dit document.

EBITDA en aangepaste EBITDA en gerelateerde marges

EBITDA wordt gedefinieerd als winst vóór netto financieringskosten, inkomstenbelastingen en afschrijvingen. Aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus EBITDA-aanpassingen. EBITDA en aangepaste EBITDA marges zijn EBITDA en aangepaste EBITDA gedeeld door de omzet.

EBITDA-aanpassingen zijn gemaakt voor baten en lasten die door het management worden geacht geen betrekking te hebben op transacties, projecten en waardecorrecties van activa en passiva, die plaatsvinden in het kader van de normale activiteiten van de Groep. Deze baten en lasten worden afzonderlijk gepresenteerd, vanwege hun omvang of aard, zodat gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap een beter inzicht krijgen in de genormaliseerde prestaties van het bedrijf, en hebben betrekking op:

 • Kosten verbonden aan overnames;
 • Wijzigingen in de waardering van voorwaardelijke overwegingen in het kader van bedrijfscombinaties;
 • Wijzigingen in de groepsstructuur, kosten met betrekking tot herstructurering van de activiteiten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken; en
 • Bijzondere waardevermindering van activa en grote rechtszaken.

In de geconsolideerde winst- en verliesrekening deze EBITDA-aanpassingen zijn samengesteld uit de volgende items:

 • Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en
 • Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.
Afstemming van resultatenrekening   Derde Kwartaal
 20232022
in miljoen €  Voort-gezet BeëindigdTotaalVoort-gezetBeëindigdTotaal
          
Omzet  a456,9  111,0 567,9 431,8 206,4 638,1 
Bedrijfsresultaat  b29,3  12,3 41,6 3,4 10,7 14,1 
Afschrijvingen   -16,3  -16,3 -17,9 --17,9 
EBITDA    d = b-c45,6  12,3 57,9 21,3 10,7 32,0 
EBITDA-aanpassingen  g-2,0 2,5 0,4 2,7 0,4 3,1 
Aangepaste EBITDA  h = d+g43,6  14,8 58,4 24,0 11,0 35,1 
Aangepaste EBITDA-marge  i = h/a9,5% 13,3%10,3% 5,6%5,4% 5,5% 

Meer informatie m.b.t. de EBITDA aanpassingen is te vinden op pagina 4 van dit persbericht.

Afstemming van resultatenrekening   Eerste 9 maanden
 20232022
in miljoen €  Voort-gezet BeëindigdTotaalVoort-gezetBeëindigdTotaal
          
Omzet  a1.348,7  448,1 1.796,8 1.212,4 577,5 1.789,9 
Bedrijfsresultaat  b64,9  9,5 74,4 (81,1)(48,6)(129,7)
Afschrijvingen   -52,0  -52,0-52,4--52,4
EBITDA    d = b-c116,9  9,5 126,4 -28,7 -48,6 -77,3
EBITDA-aanpassingen  g10,5  28,0 38,6 92,5 69,4 161,8 
Aangepaste EBITDA  h = d+g127,4  37,5 165,0 63,7 20,7 84,5 
Aangepaste EBITDA-margei = h/a9,4% 8,4%9,2% 5,3%3,6% 4,7% 

Netto financiële schuld en hefboomratio

De netto financiële schuld wordt berekend door de korte- en langetermijnschulden op te tellen en de geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. De hefboomratio wordt gedefinieerd als de netto financiële schuld gedeeld door de aangepaste EBITDA over de laatste twaalf maanden (LTM).

Afstemming van netto financiële schuld30 september 2023 31 december 2022
in miljoen €Voort-gezetBeëindigdTotaal Voort-gezetBeëindigdTotaal
Langlopende rentedragende leningenA668,7 15,0 683,7  891,716,8908,5 
Kortlopende rentedragende leningenB121,2 3,8 124,9  145,4 22,2167,6 
Geldmiddelen en kasequivalenten96,6 60,4 157,0  149,1 59,7 208,7 
Netto financiële schuldD = A+B-C 693,2 -41,6 651,7  888,1-20,7 867,4 
Aangepaste EBITDA (LTM)*E  181,8    135,7 
Hefboomratio F = D/E  3,6x    6,4x
          

* De aangepaste EBITDA over de laatste twaalf maanden (LTM) is exclusief de bijdrage van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten, die afgestoten werden in het tweede kwartaal van 2023.

 

Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en de bijbehorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de negen maanden eindigend op 30 september 2023 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig een besluit van de raad van bestuur van 26 oktober 2023.

Audio webcast

Het management zal een audiowebcast organiseren voor beleggers en analisten op 27 oktober 2023 om 12:00 CEST / 11:00 BST. Een kopie van de presentatie zal beschikbaar gesteld worden op ontex.com.

Klik op onderstaande link om de presentatie bij te wonen vanaf uw laptop, tablet of mobiel apparaat. Het geluid wordt gestreamd via uw geselecteerd apparaat, dus zorg ervoor dat u een hoofdtelefoon of uw volume aan staat.

https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20231027_1

Een volledige opname van de presentatie zal beschikbaar zijn op dezelfde link kort na afloop van de live presentatie.

Financiële kalender

 • 8 februari 2024     Resultaten van het 4de kwartaal en volledig jaar 2023
 • 3 mei 2024            Resultaten van het 1ste kwartaal 2024 en Jaarlijkse Algemene Vergadering 2024
 • 31 juli 2024           Resultaten voor het 2de kwartaal en 1ste halfjaar 2024
 • 24 oktober 2024   Resultaten voor het 3de kwartaal 2024      

Vragen

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke hygiëne, met expertise in babyverzorging, vrouwelijke verzorging en volwassen zorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestylemerken en Ontex-merken. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.500 mensen tewerk en is aanwezig in 21 landen, met het hoofdkantoor in Aalst, België. Ontex is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, bezoek ontex.com of volg Ontex op LinkedIn, Meta , Instagram en YouTube.

ONTEX GROUP NV             
Korte Keppestraat 21 – 9320 Erembodegem (Aalst) – België      
0550.880.915 RPR Ghent – Division Dendermonde

Bijlage