Deme krijgt opbracht voor landuitbreiding in haven Singapore

Baggeraar Deme heeft in Singapore een contract kunnen afsluiten voor de uitbreiding van Jurong Island, waar een groot petrochemisch complex wordt gebouwd. Deme moet met het opspuiten van grond 148 hectare land op zee winnen. Met het contract is een bedrag gemoeid van ongeveer 625 miljoen euro.

De werken zullen door Diap, een dochteronderneming van Deme in Zuid-Oost Azië, worden uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Starhigh Asiac Pacific. De werken, die in drie fasen zullen worden uitgevoerd, gaan half december van start. Over vijf jaar zou het project moeten zijn afgerond.

De opdracht van Deme omvat onder meer de aanleg van een zanddam met oeverbescherming, baggerwerken voor het verdiepen van de zwaaikom en het toegangskanaal, grondverbeteringswerken, het hergebruik van de baggerspecie en het verwerken van de uitgegraven grond en de aanleg van wegen, afwatering en riolering.

Bron: Express.be