Stora Enso en Volvo Cars investeren in warmtenet

In Gent investeren papierproducent Stora Enso en autobouwer Volvo Cars in een gezamenlijk warmtenet. Door het project moet Volvo Cars Gent een belangrijk gedeelte van zijn fossiele brandstofconsumptie door een milieuvriendelijk alternatief kunnen vervangen.

Met het project is een investering gemoeid van 6 miljoen euro. Het warmtenet verbindt de centrale voor bio-warmtekrachtkoppeling van Stora Enso Langerbrugge over een lengte van vier kilometer met de fabriek van Volvo Cars, die voor het drogen van de wagens in zijn spuitfabriek nog beroep doet op aardgasgestookte heetwaterketels. Het net heeft een capaciteit van 25 megawatt en zou over drie jaar operationeel moeten zijn.

Het initiatief ontvangt van de Vlaamse regering 2 miljoen euro strategische ecologiesteun.Vlaams minister-president Kris Peeters noemde de investering ook een belangrijke economische verankering van twee ondernemingen. De centrale van Stora Enso zet jaarlijks 300.000 ton biomassa en bio-afval om in elektriciteit en proceswarmte.,/p>

Bron: Express.be