Luxeconsument verkiest Amazon boven fysieke retailers

De online retailer Amazon.com heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijk platform voor kapitaalkrachtige consumenten en de handel in luxeproducten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Shullman Research Center bij ruim vijftienhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat het gemiddelde gezinsinkomen van de Amazon.com -klanten ongeveer 89.000 dollar per jaar bedraagt, tegenover slechts 71.000 dollar voor de gemiddelde Amerikaanse populatie. Ook bleek dat bijna één op vijf Amazon.com -klanten met een inkomen van minstens 500.000 dollar toegeeft minstens één keer per week bij de online retailer een aankoop te verrichten.

Walmart de populairste

“Walmart blijft nog steeds de populairste retailer bij de Amerikaanse bevolking, maar heeft in de categorie met een jaarinkomen van meer dan 75.000 dollar zijn marktleiderschap aan Amazon.com moeten afstaan,” merken de onderzoekers op. In het rapport wordt verduidelijkt dat 62 procent van de Amerikaanse consumenten de voorbije twaalf maanden minstens één keer een aankoop heeft verricht bij Walmart, terwijl Amazon.com en Target een score halen van respectievelijk 53 procent en 46 procent. Bij consumenten met een inkomen van meer dan 75.000 dollar staat Amazon.com echter met een score van 60 procent op de eerste plaats, gevolgd door Target (54 procent) en Walmart (53 procent).

Bij consumenten met een jaarinkomen van meer dan 250.000 dollar blijkt Amazon.com wel een gedeelte van zijn publiek te verliezen, maar volgens de onderzoekers wordt ook in die groep de kloof met Walmart nog verder uitgebouwd. “Het is duidelijk dat Amazon.com de grootste bedreiging vormt voor Walmart,” merkt Bob Shullman, chief executive van het Shullmann Research Center, op. “Vele consumenten maken geen onderscheid meer tussen een fysieke en een digitale winkel. Amazon.com heeft het voor de consument bijzonder gemakkelijk gemaakt om online te winkelen. Bovendien moet worden vastgesteld dat de kapitaalkrachtige consument heel goed beseft welke waarde de online retailer te bieden heeft.”

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 45 procent van de gemiddelde consument aangeeft bij de aankoop een groter belang te hechten aan de kwaliteit van het product dan aan het prijsniveau, maar bij de kapitaalkrachtige klant loopt dat cijfer op tot 72 procent. Ook blijkt dat 35 procent van de gemiddelde consumenten ervan houdt om luxemerken te kopen, maar bij welgestelde klanten stijgt dat cijfer tot 59 procent. “Kapitaalkrachtige consumenten zijn bovendien geneigd om bij het shoppen een groot belang te hechten aan de geboden services, waarin Amazon.com een sterke marktpositie heeft opgebouwd,” stipt Bob Shullman nog aan.

Bron: Express.be