HAL ziet vermogenswaarde stijgen

Op basis van de voorlopige cijfers over 2013 is de nettovermogenswaarde van HAL Holding N.V. met circa € 130 miljoen gestegen, vergeleken met een stijging van € 1.331 miljoen in 2012. Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2012 (€ 59 miljoen) en de verkoop van eigen aandelen (€ 1 miljoen) steeg de nettovermogenswaarde van € 7.241 miljoen (€ 104,35 per aandeel) per 31 december 2012 tot € 7.313 miljoen (€ 102,21 per aandeel) per 31 december 2013. De nettovermogenswaarde per 31 december 2012 is herzien van € 7.255 miljoen tot € 7.241 miljoen. Deze daling van € 14 miljoen houdt verband met de implementatie van IAS 19R.

Gebaseerd op marktwaardes

De berekening van de nettovermogenswaarde is gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Op 27 maart 2014 worden de door de externe accountant gecontroleerde resultaten over 2013 gepubliceerd en zal informatie worden gegeven over geschatte waarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen per 31 december 2013. Eind december 2012 bedroeg het positieve verschil tussen geschatte waarde en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag 2012, € 621 miljoen (€ 8,68 per aandeel gebaseerd op het huidige aantal uitstaande aandelen).