Ballast Nedam wil finaciele positie versterken

Ballast Nedam gaat zijn vermogenspositie voor de lange termijn versterken met steun van alle 5%-plus aandeelhouders en banken. De herfinanciering betreft een claimemissie van € 30 miljoen en nieuwe leningen van € 80 miljoen met een looptijd tot 2017. De claimemissie versterkt de balans van Ballast Nedam en biedt het bedrijf, in combinatie met de nieuwe leningen, voldoende financiële ruimte om zich volledig te kunnen richten op de versnelde uitvoering van zijn strategie, die gericht is op grote integrale complexe projecten.

De aandeelhouders en de banken hebben zich gecommitteerd op basis van de reeds genomen maatregelen en een duidelijke richting voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming. De strategie van Ballast Nedam richt zich op grote integrale complexe projecten, waarvan de resultaten door de cyclus heen goed zijn.

Met de financiële maatregelen kondigt Ballast Nedam ook een aantal operationele maatregelen aan. Deze behelzen de herstructurering van regionale bouwbedrijven naar een geïntegreerd opererend bouwbedrijf, desinvesteringen van een aantal toeleverende en specialistische bedrijven die niet langer bijdragen aan de strategische propositie van Ballast Nedam en versterking van de governance structuur. Na de reeds gerealiseerde transitie naar een landelijk opererend infra bedrijf en het daarbij verlaten van de verliesgevende traditionele markten, richt Ballast Nedam hiermee zijn organisatie verder in op de ingezette strategische route. Het bedrijf is daarmee beter gepositioneerd voor de toekomst.

De aanhoudend slechte marktomstandigheden, de tegenvallende resultaten in 2013 en later dan verwachtte opbrengsten van desinvesteringen maken verder versneld ingrijpen noodzakelijk. Over het jaar 2013 wordt een operationeel verlies verwacht van ongeveer € 25 miljoen tot € 30 miljoen, waarvan ongeveer € 15 miljoen tot € 20 miljoen reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen betreffen.