Nyrstar: Resultaten van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen gehouden op 19 april 2018

Gereglementeerde Informatie

19 april 2018 om 13u00 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") hield vandaag in Brussel haar gewone algemene aandeelhoudersvergadering ("GAV") en een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering ("BAV").

Er was geen aanwezigheidsquorum vereist voor de punten op de agenda van de GAV. De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda van de GAV goed.

Het aanwezigheidsquorum vereist voor de punten op de agenda van de BAV werd niet bereikt. Bijgevolg zal voor de punten op de agenda van de BAV een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden gehouden op vrijdag 18 mei 2018 om 11u00 CEST, in Brussel.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelters, een fumer en vier mijnbouwoperaties in Europa, Australië en Noord-Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms        Head of Investor Relations                            T: +41 44 745 8157       M: +41 79 722 2152   E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Head of Communications                              T: +41 44 745 8295       M: +41 79 719 2342   E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Bijlage