Orange Belgium : Financiële informatie voor het eerste kwartaal van 2018

 

Persbericht

Embargo tot 20 april 2018 om 7.00 u

Gereglementeerde informatie

 

Financiële informatie voor het eerste kwartaal van 2018

 

Solide commerciële start van het jaar met een sterke groei van de omzet uit retaildiensten

 

 

Kw1 2018: Omzet +0,9% j-o-j, omzet uit retaildiensten +6,2% j-o-j, aangepaste EBITDA -11,5% j-o-j op het niveau van de groep vanwege de verwachte mvno-impact,

+14k nettotoevoegingen voor mobiele abonnementen, +0,2% j-o-j-groei van de ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten[1], +19k nettotoevoegingen voor het convergente aanbod in België

Verwachtingen voor 2018 bevestigd

 

 • Orange Belgium is het jaar uitstekend begonnen, met betere commerciële KPI's dan vorig jaar
 • Orange Belgium wist zijn convergente klantenbestand in de loop van het eerste kwartaal van 2018 uit te breiden met 19 duizend nieuwe LOVE-kabelklanten (in vergelijking met +16 duizend in Kw1 2017). In totaal telt Orange Belgium nu 122 duizend convergente klanten. Deze mooie prestatie was te danken aan het solide aantal brutotoevoegingen en de betere beheersing van het klantenverloop. Het aantal convergente mobiele klanten steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 30 duizend tot 186 duizend, of 8% van de klanten met een mobiel abonnement.
 • De stijging van het aantal mobiele klanten van Orange Belgium versnelde bovendien door de geslaagde lancering van het Arend-tariefplan, het eerste volledig onbeperkte mobiele data-tariefplan in België. In het eerste kwartaal van 2018 wist Orange Belgium 14 duizend nieuwe klanten met een mobiel abonnement te overtuigen (tegenover + 3 duizend in Kw1 2017), en bereikte zo een totaal van 2.329 duizend klanten. Onze waarde creërende en 'meer-voor-meer'-proposities, in combinatie met de toename van het mobiele datagebruik, resulteerden in een stijging van de ARPO voor abonnementen met alleen mobiele diensten met 0,2% op jaarbasis tot 21,1 euro, en dit ondanks de impact van de Roam-Like-at-Home regelgeving.
   
 • Solide onderliggende aangepaste EBITDA met daartegenover de verwachte lagere mvno-inkomsten en de impact van de Europese roamingverordening
 • De omzet in het eerste kwartaal steeg met 0,9% jaar-op-jaar tot 306,6 miljoen euro, ondanks de verwachte daling in de mvno-inkomsten van 10,5 miljoen euro en de bruto-impact van 7,9 miljoen euro op de omzet ten gevolgen van de Europese roamingverordening. De omzet uit retaildiensten vertoonde een stijging van 6,2% jaar-op-jaar en bereikte in het eerste kwartaal van 2018 181,3 miljoen euro.
 • De aangepaste EBITDA van de Orange Belgium-groep bedroeg 60,6 miljoen euro in het eerste kwartaal, in vergelijking met 68,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2017. Dit is te danken aan de solide stijging van de omzet uit retaildiensten en een degelijke kostenbeheersing, evenwel ruimschoots tenietgedaan door de verwachte lagere mvno-inkomsten en de impact van de EU-roamingverordening.
 • De Orange Belgium-groep heeft in het eerste kwartaal van 2018 31,8 miljoen euro geïnvesteerd, stabiel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook de investeringsuitgaven voor de kabel waren jaar-op-jaar stabiel, zelfs met meer nettotoevoegingen van kabelklanten in het eerste kwartaal van 2018 in vergelijking met vorig jaar, en dit dankzij een verbeterd proces om de settopbox en modem van vertrekkende klanten te hergebruiken.
 • De organische kasstroom bedroeg 19,9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018. De netto financiële schuld daalde met 28,2 miljoen euro jaar-op-jaar tot 295,5 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2018. Dat wijst op een mooie ratio netto financiële schuld/gerapporteerde EBITDA van 1,0x.

 

Geconsolideerde kerncijfers van de Orange Belgium-groep Kw1 2018 Kw1 2017 Variatie
       
klanten met een mobiel abonnement excl. m2m (België) 2.329 2.250 +3,5%
ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (België) 21,1 21,0 +0,2%
convergente klanten (in '000, België) 122 50 +144,2%
convergente mobiele klanten (België) 186 74 +152,3%
convergente mobiele klanten als % van de mobiele klanten met een abonnement (België) 8,0% 3,3%  
Omzet (mio €) 306,6 303,8 +0,9%
Omzet uit retaildiensten (mio €) 181,3 170,6 +6,2%
Aangepaste EBITDA (mio €) 60,6 68,5 -11,5%
Aangepaste EBIDTA-marge als % van de omzet 19,8% 22,5%  
Netto-investeringen (mio €) 31,8 32,2 -1,3%
Netto financiële schuld (mio €) 295,5 323,7 -8,7%
 • De Orange Belgium-groep bevestigt haar verwachtingen voor het boekjaar 2018
 • Op basis van de resultaten van het eerste kwartaal van 2018 bevestigt de Orange Belgium-groep haar financiële prognose voor 2018 zoals ze die in februari 2018 heeft verstrekt volgens IAS 18-norm. Onder de nieuw geïmplementeerde IFRS 15-boekhoudnorm en rekening houdend met de dalende trend in subsidies in het afgelopen jaar, vertaalt deze prognose zich in een lichte omzetgroei en een IFRS 15 aangepaste EBITDA tussen 275 en 295 miljoen euro in 2018. Daarnaast verwacht de Orange Belgium-groep dat de kerninvesteringen (d.w.z. de totale investeringen zonder alle kabelgerelateerde investeringen) in 2018 stabiel zullen blijven in vergelijking met 2017.
[1] De standaard voor financiële verslaggeving IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten is sinds 1 januari 2018 van toepassing. De Orange Belgium-groep publiceert voor het eerst haar financiële resultaten volgens deze nieuwe standaard. Daarnaast is er een nieuwe presentatie van de omzet en de key performance indicators (KPI's) geïntroduceerd. Dienovereenkomstig presenteerde de Orange Belgium-groep op 10 april 2018 de aangepaste financiële en operationele cijfers voor 2016 en 2017 volgens de norm IFRS 15 en met de nieuwe presentatiewijze voor de omzet. Op pagina 16 is er een woordenlijst opgenomen met een beschrijving van de nieuwe definities.


Bijlage