KBC Groep: Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving

De traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel van KBC Groep NV en van bepaalde van haar Belgische dochtervennootschappen heeft op 15 december 2023 geleid tot de volgende wijzigingen in het kapitaal en het aantal aandelen/stemrechten van KBC Groep NV:

- Het kapitaal is verhoogd met 478 981,62 euro tot 1 461 017 750,26 euro.
- Het totale aantal aandelen is gestegen met 136 462 tot 417 305 876 aandelen.
       Het totale aantal stemrechten is eveneens gestegen met 136 462 tot 417 305 876.

De meest recente informatie met betrekking tot het kapitaal en het aantal uitstaande aandelen van KBC Groep NV is eveneens beschikbaar op www.kbc.com.

De transparantiewetgeving heeft als doel het tot stand brengen van transparantie in de aandeelhoudersstructuur van genoteerde vennootschappen. Om dit te realiseren moeten beleggers in genoteerde vennootschappen – bij overschrijdingen van bepaalde drempels - de betrokken vennootschap inlichten over hun deelneming, door middel van kennisgevingen (notificaties). Voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten. Daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan. De betreffende notificaties dienen te worden verstuurd naar het e-mailadres notifications@kbc.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep
E-mail: IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.
 

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Tel. 02 429 29 15
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be
 

 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Bijlage