OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 24 april 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 18 april 2018 twee kennisgevingen van deelneming heeft ontvangen van UBS Group AG.

UBS Group AG (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) heeft Ablynx bericht dat het sinds 12 april 2018 de drempel van 3% van stemrechten beheerd door gecontroleerde ondernemingen heeft onderschreden en deze drempel opnieuw heeft overschreden op 13 april 2018.
UBS Group AG bezit nu 5.528.330 stemverlenende effecten van Ablynx , wat 7,35% van de huidige 75.253.667 uitstaande Ablynx stemrechten vertegenwoordigt (tegenover 7,21% meegedeeld op 10 april 2018).

De meest recente kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:
    • verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige personen: UBS Group AG
  • Transactiedatum: 13 april 2018
  • Overschreden drempel: 3%
  • Noemer: 75.253.667
Naam van de geselecteerde dochter-ondernemingen van UBS % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
UBS AG 0,20% 0,13%1 / 2,72%2 / 0,10%3 3,15%
UBS Asset Management Trust Company 0,00%   0,00%
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 0,03%   0,03%
UBS Fund Management (Switzerland) AG 0,03%   0,03%
UBS Hedge Fund Solutions LLC 0,44%   0,44%
UBS Limited 0,60%   0,60%
UBS O'Connor LLC 1,35%   1,35%
UBS Switzerland AG 0,84% 0,13%1 / 0,11%2 / 0,67%2 1,75%
UBS Securities LLC   0,00%3 0,00%
TOTAAL 3,48% 3,86% 7,35%

* Type financieel instrument: 1'Right to recall lent shares' en 2'Right to substitute shares delivered as collateral' en 3'Depository Receipt'

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Gelieve de transparantiekennisgeving te raadplegen voor de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen.
  • Bijkomende informatie: De meldingsplicht vloeide voort uit het totale indirecte bezit aan stemrechten van UBS Group AG, dat rechtstreeks werd beheerd door gecontroleerde ondernemingen die op 13 april 2018 boven 3% stegen.

De volledige versies van alle transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Op 29 januari 2018 heeft Ablynx aangekondigd dat Sanofi een bod heeft uitgebracht om al haar uitstaande gewone aandelen (inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares (ADS's), warrants en converteerbare obligaties) te verwerven tegen een prijs van €45 per aandeel, wat een totale waarde vertegenwoordigt van ongeveer €3,9 miljard. Deze voorgestelde transactie werd unaniem goedgekeurd door zowel de Raad van Bestuur van Sanofi als van Ablynx . Het openbaar overnamebod werd op 4 april 2018 gelanceerd en vervalt op 4 mei 2018, behoudens verlenging. Sanofi heeft een overnamebod gepubliceerd met daarin de volledige details van haar bod, en de Raad van Bestuur van Ablynx heeft een "memorie van antwoord" gepubliceerd waarin het zijn standpunt over het overnamebod uiteenzet.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx ' media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Bijlage