Ascencio voert arbitrage uit in haar belgische portefeuille

Op 11 januari 2024 kondigt Ascencio de verkoop aan van haar winkelcomplex in Jemappes (België). Een particuliere investeerder kocht dit actief voor een nettobedrag van 8,55 miljoen EUR, wat in lijn ligt met de reële waarde bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundige.

De site beslaat een oppervlakte van ongeveer 10.000 m², met als belangrijkste huurders Sportsdirect.com, Dreamland en Auto 5.

Deze verkoop maakt deel uit van de voortdurende herwaardering van de vastgoedportefeuille.

De impact van deze verkoop wordt geschat op -0,01 EUR per aandeel op jaarbasis op de EPRA earnings en op
-0,7% op de EPRA LTV van de Vennootschap. De opbrengst van deze transactie zal Ascencio in staat stellen om de beschikbaarheid van haar kredietlijnen te verhogen, haar schuldratio te beheren en zodoende uit te kijken naar investeringsmogelijkheden.

Bijlage