Van Lanschot Kempen: Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België samen verder als Mercier Van Lanschot

Antwerpen, 16 januari 2024

Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België samen verder als Mercier Van Lanschot
Combinatie topspeler in private banking in België

Mercier Van Lanschot is in januari van start gegaan als nieuw merk op de wealth management markt in België, na het samengaan van Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden. De combinatie, met € 10,5 miljard aan beheerd vermogen (Q3 2023), behoort tot de top van private banks in België. De ambitie is om het groeimomentum voort te zetten, nadat Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België in de eerste drie kwartalen van 2023 een netto instroom van € € 0,6 miljard in assets under management realiseerden.

De rebranding tot Mercier Van Lanschot is de laatste mijlpaal in de samenwerking die startte in 2021, toen Van Lanschot Kempen een meerderheidsbelang verwierf in Mercier Vanderlinden, gevolgd door de overname van het resterende belang in 2023. Vanuit één sterke gemeenschappelijke visie op vermogensbeheer en vermogensplanning, gekenmerkt door daadkracht, eenvoud en ondernemerschap, hebben de samengevoegde teams nu hun merken, krachten en complementaire activiteiten gebundeld.

Mercier Van Lanschot biedt klanten oplossingen binnen discretionair vermogensbeheer en beleggingsadvies, wealth planning & family services, financiering en family officer services. Daarbij ligt de focus op de lange termijn, gestoeld op een solide en stabiele investeringsfilosofie vanuit prijsdiscipline, bottom-up fundamenteel onderzoek en convictie. Het familievermogen van de families Mercier en Vanderlinden wordt geïnvesteerd samen met dat van klanten, in dezelfde fondsen.

Thomas Vanderlinden, CEO Mercier Van Lanschot: “Ons nieuwe merk onderstreept onze gedeelde visie op wealth management en commitment naar de toekomst. Met één naam en één team geven we onze klanten duidelijkheid. Dankzij het samengaan ontstaat voor klanten een wealth manager met een verbreed aanbod, gesteund door het solide Van Lanschot Kempen en een netwerk van maar liefst 1800 in house experts. Ons mandaat blijft gelijk: De koopkracht van het vermogen van onze klanten beschermen en doen groeien voor volgende generaties. Dat doen we samen: “investing together” blijft de uiting van ons persoonlijke engagement. Ik ben onze klanten dankbaar voor het vertrouwen en alle collega’s van Mercier Van Lanschot en Van Lanschot Kempen voor hun inspanningen die ervoor hebben gezorgd dat wij onze integratie in 2023 konden voltooien.”

Management
Mercier Van Lanschot wordt geleid door een gezamenlijk managementteam bestaande uit: Thomas Vanderlinden, CEO; Paul Timmermans, verantwoordelijk voor onder andere IT, business support, klantenservice en interne controle; en Frédéric Van Doosselaere, verantwoordelijk onder andere voor financiële, juridische en fiscale zaken, HR, Vermogensbeheer en Beleggingsadvies. Stéphane Mercier blijft verantwoordelijk voor de door Mercier Van Lanschot beheerde fondsen.

Als bewijs van hun commitment en vertrouwen in de gezamenlijke toekomst, zijn de voormalige partners van Mercier Vanderlinden met ongeveer 4% aandeelhouder van Van Lanschot Kempen met een verankering tot ten minste 2030.

Onderdeel van Van Lanschot Kempen
Mercier Van Lanschot biedt klanten het beste van twee gevestigde merken in België en bouwt voort op een traditie van negen generaties ondernemerschap, gestart door Cornelis van Lanschot in 1737 in ‘s-Hertogenbosch. Mercier Vanderlinden werd opgericht in 2000 en groeide vanuit een familiaal mandaat uit tot de grootste onafhankelijke vermogensbeheerder in België. Van Lanschot België is actief sinds 1991 en heeft sindsdien een mooie groei doorgemaakt.

Mercier Van Lanschot is onderdeel van Van Lanschot Kempen , een onafhankelijke wealth manager met € 118 miljard aan assets under management (Q3 2023) en de grootste onafhankelijke private bank van de Benelux. Van Lanschot Kempen combineert private banking, investment management en investment banking ineen, heeft een notering aan Euronext Amsterdam en een solide kapitaalpositie. 

Meer informatie

Media Relations
Marrika van Beilen
T +31 20 354 45 85
mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations
Judith van Tol
T +31 20 354 45 90
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Mercier Van Lanschot

Mercier van Lanschot, ontstaan in 2023 door het samengaan van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België, is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief binnen discretionair vermogensbeheer en beleggingsadvies, wealth planning & family services, financiering, en family officer services. Het is onze missie om de koopkracht van het vermogen van onze klanten te beschermen en, op een duurzame manier, te laten groeien. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Mercier Van Lanschot heeft 12 kantoren in België. Het is onderdeel van Van Lanschot Kempen , genoteerd aan Euronext Amsterdam, de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland en de grootste onafhankelijke private bank van de Benelux.

Zie voor meer informatie: www.merciervanlanschot.com

Disclaimer

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit nieuwsbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage