Van Lanschot Kempen trading update: eerste kwartaal 2018

  • Kwartaalresultaat in lijn met laatste twee kwartalen vorig jaar
  • € 0,4 miljard netto-instroom bij Private Banking, Evi en Asset Management: klanten houden focus op de lange termijn ondanks volatiliteit op aandelenmarkten
  • Negatieve koerseffecten hebben per saldo geleid tot een daling van de client assets naar € 82,7 miljard
  • Fully loaded Common Equity Tier I-ratio bedraagt 20,2%


's-Hertogenbosch, 25 april 2018

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het eerste kwartaal van dit jaar.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: '2018 is goed van start gegaan. Dit zien we vooral terug bij Private Banking, waar we een sterke netto-instroom van het beheerd vermogen zien. Ondanks de volatiliteit op aandelenmarkten houden onze klanten focus op de lange termijn. Het nettoresultaat is in lijn met de laatste kwartalen van vorig jaar, maar lager dan het eerste kwartaal van 2017. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanhoudende druk op de rentemarge en door het ontbreken van een significante bijdrage van verkoopopbrengsten zoals vorig jaar.

We zijn tevreden over de € 0,4 miljard netto-instroom van assets under management (AuM). Zowel Private Banking, Evi als Asset Management dragen hier aan bij. Bij online beleggingscoach Evi zet de verleden jaar ingezette versnelde groei van het aantal klanten door. Negatieve koerseffecten hebben per saldo geleid tot een daling van onze client assets met € 1,0 miljard naar € 82,7 miljard. De AuM zijn door deze ontwikkelingen afgenomen tot € 68,3 miljard. Bij Asset Management zal het eerder aangekondigde fiduciaire mandaat van Arcadis in de zomer van start gaan.

Voor Private Banking- en Asset Management-klanten is het productaanbod verder uitgebreid in de afgelopen maanden. Zo is in januari de Global Impact Pool gelanceerd, waarmee klanten kunnen beleggen in fondsen die een positieve bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. In maart is dit fonds ook opengesteld voor klanten van Private Banking. Daarnaast is gewerkt aan het Private Markets Fund dat in april is gelanceerd, een unieke propositie voor beleggen in minder liquide markten zoals private equity, infrastructuur en land. De Global Impact Pool en het Private Markets Fund versterken ons onderscheidend aanbod voor gespecialiseerd wealth management.

Merchant Banking had een goed eerste kwartaal, met name gedreven door een aantal Europese corporate finance- en kapitaalmarkttransacties. Zo was het Real Estate-team betrokken bij de overname van het Oostenrijkse BUWOG door Vonovia (Duitsland), de overname van Axiare door Colonial (Spanje) en de kapitaalmarkttransactie van Alstria (Duitsland). Onze Life Sciences-niche was onder andere betrokken bij de kapitaalmarkttransacties van Mainstay Medical (Ierland), Medivir (Zweden) en MDxHealth (België).

De fully loaded CET I-ratioi komt uit op 20,2%. Sinds 1 januari is de nieuwe accountingstandaard IFRS 9 van kracht. Zoals verwacht bedraagt de impact van de invoering van IFRS 9 op onze CET I-ratio circa 20 basispunten.'


FINANCIËLE AGENDA 2018

31 mei                 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
22 augustus        Publicatie halfjaarcijfers 2018
2 november        Publicatie trading update derde kwartaal 2018                  

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com


Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam , is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot Kempen ten aanzien van, onder andere, inschattingen met betrekking tot (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en (h) juridische en fiscale ontwikkelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht kunnen informatie bevatten over Van Lanschot Kempen N.V. en/of F. van Lanschot Bankiers N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EUR Verordening 596/2014.
Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.


Bijlage