Corbion Interim Management Statement Q1 2018

Corbion Interim Management Statement Q1 2018

Corbion boekte een omzet van € 213,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2018, een afname van 7,4% als gevolg van valuta-effecten. De autonome omzetgroei was 2,5% dankzij een sterke toename bij Biochemicals en Innovation Platforms. De EBITDA exclusief eenmalige posten daalde met 19,2% tot € 38,6 miljoen als gevolg van valuta-effecten en hogere inputkosten.

"Het begin van het jaar liet een continuering van het positieve momentum zien, met een herstel van de autonome omzetgroei bij Ingredient Solutions, dat zich nu weer binnen de richtbandbreedte van 2-4% bevindt. Zoals voorzien, stond de EBITDA van Ingredient Solutions onder druk door een zwakkere US dollar en negatieve prijseffecten van grondstoffen. Desalniettemin slaagden we erin een gezonde marge te handhaven. We ervaren een verbetering van de dynamiek in de markt voor PLA-bioplastics, wat bemoedigend is voor de toekomstige ontwikkeling van onze joint venture PLA-fabriek, die volgens planning later dit jaar in gebruik wordt genomen", aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2018

  • De autonome groei van de netto-omzet was 2,5%; de volumegroei was 2,3%
  • De EBITDA vóór eenmalige posten bedroeg € 38,6 miljoen, een autonome afname van 1,4%
  • De EBITDA -marge vóór eenmalige posten was 18,1% (21,0% voor Ingredient Solutions)
  • Een positieve eenmalige post van € 0,7 miljoen samenhangend met de verkoop van grond in Italië
  • Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 30,0 miljoen, een autonome afname van 9,0%
x € miljoen Kw1 2018 Kw1 2017 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 213,0 229,9 -7,4% 2,5%
EBITDA exclusief eenmalige posten 38,6 47,8 -19,2% -1,4%
EBITDA -marge exclusief eenmalige posten 18,1% 20,8%    
Bedrijfsresultaat 30,0 41,0 -26,8% -9,0%

Bijlage