Umicore verstrekt winstvooruitzichten voor 2018 tijdens algemene vergadering

In het kader van de gewone algemene vergadering bevestigde CEO Marc Grynberg nogmaals zijn vertrouwen dat de inkomsten en winst in 2018 significant zouden groeien, dankzij een sterke vraag in alle activiteiten van Energy & Surface Technologies.

De gerealiseerde prestaties in het eerste kwartaal en verwachte vraag voor de rest van het jaar in aanmerking nemend, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen € 510 miljoen en € 550 miljoen zal liggen, in de veronderstelling dat de huidige markt -en macroeconomische voorwaarden blijven gelden. Hoewel alle drie de business groups naar verwachting zullen bijdragen aan de inkomsten -en winstgroei dit jaar, zou het grootste deel van de groei gedreven worden door Energy & Surface Technologies.

Naast de snel toenemende verkopen van kathodematerialen gebruikt in herlaadbare batterijen voor het transportsegment, blijft Umicore profiteren van een grotere vraag en hogere prijzen in de kobalt -en nikkelgerelateerde activiteiten. Alle strategische groei-investeringen, inclusief het project om de productiecapaciteit van kathodematerialen op te drijven, vorderen goed.

For meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47                     marjolein.scheers@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore 's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a better life'.

Umicore 's industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2017 een omzet van € 12,3 miljard (inkomsten van € 2,9 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 9.700 mensen in dienst.