Umicore - Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen

Umicore hield op donderdag 26 april 2018 haar gewone en buitengewone algemene vergaderingen in haar hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website van Umicore geraadpleegd worden.

http://www.umicore.com/en/investors/financial-calendar/ogm201804en?lang=nl

De gewone algemene vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te keren van € 0,70 per aandeel (ISIN BE0974320526). Rekening houdend met het in augustus 2017 uitgekeerde bruto interim dividend overeenkomend met € 0,325 per nieuw aandeel zal een saldo van € 0,375 bruto worden uitgekeerd op donderdag 3 mei 2018, zijnde een netto dividend van € 0,2625 na aftrek van de roerende voorheffing.

De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2017 is:

KBC Bank
Havenlaan, 2
1080   Brussel

Voor meer informatie:

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                   +32 2 227 78 38                          evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                        +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                    +32 2 227 71 47                          marjolein.scheers@umicore.com