Cie du Bois Sauvage : Kapitaalvermeerdering door uitoefening van inschrijvingsrechten

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007
Gereglementeerde informatie

Kapitaalvermeerdering door uitoefening van inschrijvingsrechten

Naar aanleiding van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 april 2008 om een maximum van 3.000 inschrijvingsrechten uit te geven in het kader van een stock option plan voor bepaalde bestuurders, personeelsleden en vaste medecontracten van de vennootschap, haar dochterondernemingen en kleindochterondernemingen, wordt op 27 april 2018 de uitgifte van 2.650 nieuwe aandelen geacteerd. Deze nieuwe aandelen, uitgegeven aan een eenheidsprijs van EUR 294,50 zullen tot de handel op Euronext Brussel toegelaten worden vanaf 3 mei 2018.

Wijzigingen in aandelen en kapitaal zijn als volgt:

  Voor 27/04/2018 Op 27/04/2018
Aandelenkapitaal (in euro) 84.278.100 84,410,824.72
Aantal uitstaande aandelen (met stemrecht) 1.682.708 1.685.358
Aantal uitstaande inschrijvingsrechten en warrants 2.700 0
Noemer in het kader van de transparantiewetgeving 1.682.708 1.685.358

Bijlagen (in het Frans): notariële Akte van 27.04.2018 en Rapport v.d. Commissaris  26.04.2018 

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.

Bijlages