Publicatie MDxHealth jaarverslag 2017

PERSBERICHT                                                                                     REGULATED INFORMATION

Publicatie MDxHealth jaarverslag 2017 en uitnodiging voor jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

HERSTAL, BELGIË EN NIJMEGEN, NEDERLAND - 27 april 2018 - MDxHealth SA (" MDxHealth , of de "Onderneming"), ( Euronext : MDXH.BR), publiceerde vandaag haar jaarverslag 2017, alsmede de uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('AVA') te houden op donderdag 31 mei 2018 om 10.00 uur CEST, in het Regus Brussels Zuid-Midi Railway Station, Avenue Fonsny 46, vak 59, 1060 Brussel.

Het jaarverslag 2017 is beschikbaar op de website van de Onderneming en geeft een overzicht van de strategie, een overzicht van de activiteiten alsmede de geconsolideerde jaarrekening over 2017.

In zijn bericht aan de aandeelhouders zegt Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer van MDxHealth : "2017 was een belangrijk jaar in de voortgaande ontwikkeling van MDxHealth , aangezien we ernaar streven onszelf te positioneren als 's werelds leidende onderneming op het gebied van urologische moleculaire diagnostiek. De start van 2018 was zeer bemoedigend en illustreert de kracht van ons productaanbod."

Naast de gebruikelijke eindejaarsresoluties zal de AVA worden voorgesteld om de volgende wijzigingen in de Raad van Bestuur goed te keuren:

  • de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke leden in de Raad, namelijk (a) Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Mw. Hilde Windels, die door de Raad van Bestuur werd benoemd ter vervanging van Shaffar LLC, vertegenwoordigd door Marc Shaffar, en waarvan de benoeming moet worden bevestigd door de AVA en (b) Ahok BVBA, vertegenwoordigd door de heer Koen Hoffman; en
  • de herbenoeming van Valiance Advisors LLP, vertegenwoordigd door de heer Jan Pensaert, waarvan het huidig mandaat zal aflopen bij de afsluiting van de AVA.

             
Voor meer informatie over de agenda van de AVA, de voorgestelde resoluties en kandidaat-bestuurders, zie de website van de Onderneming.

Over MDxHealth

MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die gerichte moleculair diagnostische informatie levert voor het personaliseren van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de onderneming zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van het risico op terugkeer en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van MDxHealth is gevestigd in Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië.

Bezoek voor meer informatie bezoek de website mdxhealth.com en volg ons op social media: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor meer informatie:

MDxHealth

Dr. Jan Groen, CEO

US: +1 949 812 6979

BE: +32 4 257 70 21

info@mdxhealth.com

 
 

Jean-Marc Roelandt, CFO

BE: +32 4 257 70 21

NL: +31 (0) 88 327 2727

IR@mdxhealth.com
 

 
LifeSpring LifeSciences Communication,

Leon Melens

NL: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl

 

 
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys
UK: +44 20 3709 5701

mdxhealth@consilium-comms.com

 
 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die redelijk werden geacht maar mogelijk niet correct blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen en kunnen wezenlijk verschillen. MDxHealth wijst nadrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om enige verandering in haar verwachtingen met betrekking tot die verwachtingen weer te geven, of enige verandering in gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij vereist door wet- of regelgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van MDxHealth in enig rechtsgebied. Binnen de Verenigde Staten mogen geen effecten van MDxHealth worden aangeboden of verkocht zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth -logo, MDxHealth , ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bijlage