Overeenkomst tussen Fluxys Belgium en de CREG over de billijke winstmarge

Fluxys Belgium, Fluxys LNG (hierna ' Fluxys Belgium') en de CREG zijn overeengekomen om aan de markt wijzigingen aan de tariefmethodologie voor te stellen. In een context gekenmerkt door hoge inflatie en volatiele en stijgende rentevoeten zullen die wijzigingen Fluxys Belgium toelaten om een billijke marge te halen voor de periode 2024-2027. 

Fluxys Belgium en de CREG hebben overeenstemming bereikt over bepaalde wijzigingen die ze willen aanbrengen aan de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de aardgasopslaginstallatie en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027. De CREG en Fluxys Belgium vinden deze wijzigingen noodzakelijk om een billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal in de gereguleerde activa voor de netbeheerders te garanderen en om hen in staat te stellen de investeringen te doen voor het uitoefenen van hun taken. 

Deze tariefmethodologie, aangenomen in juni 2022, voorziet het gebruik van een risicovrije rente van 1,68 % voor de berekening van de marge voor de vier jaren van de regulatoire periode 2024-2027. In de huidige context van sterke volatiliteit van de rentevoeten, een globale stijgende tendens de afgelopen twee jaren en een bijzonder hoge inflatie in 2022, zijn de CREG en Fluxys Belgium overeengekomen om de drie volgende wijzigingen aan te brengen aan die risicovrije rente: 

1. de risicovrije rente jaarlijks bepalen in functie van de evolutie van de OLO rentevoet op 10 jaar die werkelijk op de markten wordt waargenomen; 

2. de rentevoet van 1,68 %, die momenteel in de tariefmethodologie wordt opgenomen, behouden als gegarandeerde minimale waarde; 

3. voor de investeringen van vؚóór 01/01/2022, ingeval van een stijging van de OLO op 10 jaar boven 2,87 %, slechts de helft van de stijging van de OLO op 10 jaar boven de 2,87 % doorrekenen in de risicovrije rente. Voor de investeringen na 01/01/2022 zal de volledige stijging van de OLO op 10 jaar boven 2,87 % in aanmerking  genomen worden in de risicovrije rente.  

De impact van deze wijzigingen zal door de regularisatierekening gedekt worden. De door de CREG vastgestelde tarieven voor de periode 2024-2027 blijven in dit stadium dus ongewijzigd.  

Van 14 maart tot 14 april 2024 zal op de website van de CREG een publieke raadpleging over deze wijzigingen worden georganiseerd. 

Perscontact 

Persdienst: +32 471 95 00 24 • press@fluxys.com   

Over Fluxys Belgium  

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met 900 medewerkers exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 174 TWh en een site voor ondergrondse gasopslag. 

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.