Nyrstar NV – Verzoekschrift voor voorlopige maatregelen ontvangen op 11 maart 2024

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar NV – Verzoekschrift voor voorlopige maatregelen ontvangen op 11 maart 2024

12 maart 2024 om 6am CET

Nyrstar NV (de "Vennootschap") verstrekt vandaag een update over bepaalde procedures die bepaalde aandeelhouders aanhangig hebben gemaakt tegen, onder meer, de Vennootschap en haar raad van bestuur.  
De Vennootschap deelt mee dat bepaalde aandeelhouders op 11 maart 2024 een verzoekschrift voor voorlopige maatregelen hebben neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Turnhout). Dit verzoekschrift werd neergelegd in het procedurele kader van de aansprakelijkheidsprocedure ten gronde die deze aandeelhouders hebben ingesteld bij dagvaarding van 29 mei 2020 (zie ook link). Bij wijze van herinnering: de inleidingszitting in deze procedure vond plaats op 18 november 2020 maar werd daar onmiddellijk naar de rol verzonden op verzoek van de eisende aandeelhouders. 
In dit verzoekschrift verzoeken de eisende aandeelhouders de rechtbank om de volgende voorlopige maatregelen uit te spreken:

  • de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in de Vennootschap gedurende een termijn van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging, minstens tot aan een in kracht van gewijsde getreden beslissing in de procedure ten gronde, met als opdracht om alle taken van beheer en bestuur in de meest ruime zin over te nemen;
  • de opschorting ex nunc van de uitvoerbaarheid van alle, minstens een deel van de verbintenissen onder de Limited Recourse Loan Facility gesloten tussen de Vennootschap en NN2 Newco Limited, tot aan een in kracht van gewijsde getreden beslissing in de procedure ten gronde, minstens voor de duurtijd van het mandaat van de voorlopig bewindvoerder dan wel van de lasthebber ad hoc (zie hieronder);
  • een bevel tegen, onder meer, de vennootschap om een reeks stukken over te leggen binnen een termijn van 48 uur volgend op de tussen te komen beslissing, onder verbeurte van een dwangsom van 25.000 euro per dag vertraging.

In ondergeschikte orde vragen de eisende aandeelhouders om de aanstelling van een lasthebber ad hoc in de Vennootschap met een welbepaalde opdracht gedurende een periode van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging, minstens tot aan een in kracht van gewijsde getreden beslissing in de procedure ten gronde.

De eisende aandeelhouders vragen ook dat de Vennootschap zou worden veroordeeld tot de provisionering van de kosten van de voorlopig bewindvoerder of lasthebber ad hoc.

De eisende aandeelhouders verzoeken de rechtbank om de zaak voor het overige terug naar de rol te verwijzen.
De Vennootschap deelt verder mee dat de eisende aandeelhouders sinds 2019 verschillende keren gelijkaardige eisen hebben ingesteld en verwijst naar haar website waar een gedetailleerd overzicht van de lopende en afgelopen procedures beschikbaar is: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings

De Vennootschap betwist de aantijgingen van de eisende aandeelhouders. Zij zal het verzoekschrift verder bestuderen en zal haar positie verdedigen in de procedure.

Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstarnv.be.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal              anthony.simms@nyrstarnv.be

Bijlage