ForFarmers N.V.: ForFarmers houdt Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei 2024

Persbericht

Lochem, 22 maart 2024

ForFarmers houdt Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei 2024

ForFarmers N.V. maakt bekend dat een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op dinsdag 28 mei 2024, aanvang 10.00 uur op het kantoor van ForFarmers N.V., Kwinkweerd 12, 7241 CW Lochem (Twentezaal) in verband met de benoeming van de mevrouw Marloes Roetgerink tot lid van de Raad van Bestuur (CFO). Het oproepbericht en de agenda met toelichting voor deze vergadering zijn beschikbaar via de corporate website van ForFarmers (www.forfarmersgroup.eu) onder Investors / Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.   

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Marieke Leussink, Manager External Communication M: +31 6 12 56 74 95
E: marieke.leussink@forfarmers.eu 

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. (‘ ForFarmers ’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange-termijnverdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een afzet van circa 8,4 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.400 medewerkers. De omzet bedroeg in 2023 circa € 3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu
Kijk voor beeldmateriaal op www.forfarmersgroup.eu/media/beeldmateriaal.aspx

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.