BANIMMO NV: BIJEENROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap Banimmo te informeren van het houden van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op dinsdag 14 mei 2024 om 11:00 uur op de zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

Vanaf heden, 11 april 2024, zijn alle documenten betreffende deze algemene vergadering beschikbaar op de website www.banimmo.be via volgende link: https://www.banimmo.be/algemene-vergaderingen.


Contact

LAURENT CALONNE                                                       WERNER VAN WALLE
CEO                                                                                   Voorzitter van de Raad van Bestuur
laurent.calonne@banimmo.be                                           werner.vanwalle@patronale-life.be

Banimmo NV
Bischoffsheim 33
B-1000 Brussel
T +32 2 710 53 11
www.banimmo.be > Investors > Persberichten

Bijlage