Nextensa : Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van 21 mei 2024

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 11 april 2024 17u40


Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van 21 mei 2024


De raad van bestuur van Nextensa nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die zullen gehouden worden op dinsdag 21 mei 2024 in Maison de la Poste, Picardstraat 5 bus 7, 1000 Brussel.

De gewone algemene vergadering vangt aan om 17u00, onmiddellijk gevolgd door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap.

De documenten betreffende deze algemene vergaderingen zijn vanaf heden beschikbaar op de website https://www.nextensa.eu/nl/ onder de rubriek ‘Investeerders’ – ‘Algemene vergaderingen’.


Voor meer informatie

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu


Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2023 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 488,6 M (waarde 31/12/2023).

Bijlage