Fluxys Belgium - Gereglementeerde informatie : Gewone algemene vergadering van 14 mei 2024

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de eer de aandeelhouders van de vennootschap uit te nodigen om de gewone algemene vergadering bij te wonen die wordt gehouden op dinsdag 14 mei 2024 vanaf 14.30 uur in het BNP Event Center,  Koningsstraat 20 te 1000 Brussel.

Download hieronder de bijeenroeping tot de gewone algemene vergadering. 

De andere documenten voor de gewone algemene vergadering en het geïntegreerd jaarverslag 2023 zijn beschikbaar op de website van Fluxys Belgium.