Intervest Offices & Warehouses : Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2018

 • Derde logistieke site in Nederland: ondertekening overeenkomst voor aankoop van terrein en ontwikkeling logistiek project van circa 28.000 m² in Roosendaal.
 • Ontwikkelingspotentieel van meer dan 250.000 m² logistiek vastgoed op de Fordsite in Genk met de selectie van 'Genk Green Logistics': contractueel akkoord met de Vlaamse overheid nadert afronding.
 • Bouwwerken Greenhouse BXL met 3e RE:flex (coworking lounge) vorderen en commercialisering is volop aan de gang.
 • Reële waarde van de totale vastgoedportefeuille: € 667 miljoen op 31 maart 2018 (€ 663 miljoen op 31 december 2017). Toename door de herontwikkeling van Greenhouse BXL en het aanscherpen van de rendementen voor het logistiek vastgoed in Nederland.
 • Verhouding vastgoedsegmenten onveranderd op 54% logistiek vastgoed en 46% kantoorgebouwen.
 • Stabiele bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille: 86% op 31 maart 2018 (86% op 31 december 2017); 91% zonder het herontwikkelingsproject Greenhouse BXL.
 • Bezettingsgraad van de kantorenportefeuille: 76% op 31 maart 2018 (76% op 31 december 2017); 84% zonder het herontwikkelingsproject Greenhouse BXL.
 • Bezettingsgraad van de logistieke portefeuille: 97% op 31 maart 2018 (98% op 31 december 2017).
 • Toename van het EPRA resultaat met 11% in het eerste kwartaal van 2018 (t.o.v. eerste kwartaal 2017) door hogere huurinkomsten uit 5 acquisities in de logistieke vastgoedportefeuille in 2017.
 • Stabiel EPRA resultaat per aandeel: € 0,36 in het eerste kwartaal van 2018 (€ 0,36 in eerste kwartaal 2017).
 • Stabiele gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,5% in het eerste kwartaal van 2018 (2,5% in eerste kwartaal 2017).
 • Daling van de schuldgraad: 43,7% op 31 maart 2018 (44,6% op 31 december 2017).
 • Buffer aan beschikbare kredietlijnen voor de uitkering van het dividend over boekjaar 2017 in mei 2018 en de financiering van de verdere groei van de vastgoedportefeuille: € 79 miljoen.

Volledig persbericht:

Bijlage