KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 506 miljoen euro

"We boekten een nettowinst van 506 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder hogere nettorente-inkomsten, nettoprovisie-inkomsten en verzekeringsinkomsten, hoewel die elementen deels teniet werden gedaan door lagere dividendinkomsten en een lager trading- en reëlewaarderesultaat. De kosten stegen, omdat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar – zoals gebruikelijk – in het eerste kwartaal van het jaar werd geboekt. Als we de bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, daalden de kosten met maar liefst 9% kwartaal-op-kwartaal en 1% jaar-op-jaar. Ook de waardeverminderingen daalden sterk, aangezien in het vorige kwartaal een aanzienlijke eenmalige waardevermindering op goodwill was opgenomen.

Onze kredietportefeuille nam verder toe, met 1% kwartaal-op-kwartaal en 4% jaar-op-jaar, waarbij we groei optekenden in alle kernlanden van de groep. De klantendeposito's stegen met 1% kwartaal-op-kwartaal en met 1% jaar-op-jaar, ondanks de uitstroom van deposito's als gevolg van de uitgifte van de Staatsbon in België begin september 2023.

We hebben altijd voorop gelopen bij nieuwe digitale ontwikkelingen, met als meest zichtbare voorbeeld onze persoonlijke digitale assistent Kate, die we voortdurend verder ontwikkelen om het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Momenteel hebben ongeveer 4,5 miljoen klanten Kate al gebruikt, een stijging van meer dan 40% ten opzichte van een jaar geleden. Bovendien blijft het aantal cases dat Kate volledig zelfstandig oplost aangroeien: het bedraagt nu 65%, zowel in België als Tsjechië, tegenover respectievelijk 57% en 54% een jaar geleden.

Wat betreft ons lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro, hadden we eind april 2024 al ongeveer 15,3 miljoen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van ongeveer 0,9 miljard euro. Het programma loopt tot 31 juli 2024.

Op 15 mei 2024 betaalden we een slotdividend van 3,15 euro per aandeel, wat het totale dividend voor het boekjaar 2023 op 4,15 euro per aandeel brengt. In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2023 heeft de Raad van Bestuur ook beslist om het surpluskapitaal boven een fully loaded common equity ratio van 15% (ongeveer 280 miljoen euro) uit te keren in de vorm van een buitengewoon interim-dividend van 0,70 euro per aandeel op 29 mei 2024.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 14,9% eind maart 2024 (waarin het effect van het lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro en het buitengewone interim-dividend van 0,70 euro per aandeel al volledig is verwerkt). Zonder het buitengewone interim-dividend zou de common equity ratio 15,2% bedragen. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg solide met een LCR van 162% en NSFR van 139%.

Tot slot wil ik al onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en steun. Dat vertrouwen en die steun zijn en blijven het fundament van het succes van onze groep, nu en in de toekomst."

Johan Thijs
Chief Executive Officer

Bijlages