Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor het eerste kwartaal van 2018 - Gereglementeerde informatie - 08-05-2018 - 7:45 uur CET

·         Omzetdaling beperkt tot 1,3%, exclusief sterke wisselkoerseffecten

·         Sterke prestatie Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products

·         Recurrente EBITDA bedroeg 37 miljoen euro

·         Nettowinst van 7 miljoen euro, vergelijkbaar met eerste kwartaal van 2017

·         Netto financiële schuld van 19 miljoen euro

Mortsel (België), 8 mei 2018 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2018.
"Onze resultaten van het eerste kwartaal stemmen overeen met onze verwachtingen. Zoals verwacht wogen de sterke wisselkoerseffecten en de beslissing om de drukvoorbereidingsportfolio van Agfa Graphics te rationaliseren op onze omzet. Deze elementen zetten de goede prestaties van de businessgroepen Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products enigszins in de schaduw. We verwachten nog steeds niet dat de recurrente EBITDA -marge voor het volledige jaar boven die van 2017 zal uitkomen. We blijven echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA -marge van om en bij de 10% van de omzet na te streven," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep - eerste kwartaal van 2018

in miljoen euro Q1 2017 Q1 2018 evolutie
Omzet 588 549 -6,7%
Brutowinst (*) 193 178 -7,5%
% van de omzet 32,7% 32,4%  
Recurrente EBITDA (*) 39 37 -3,5%
% van de omzet 6,6% 6,8%  
Recurrente EBIT(*) 26 24 -5,3%
% van de omzet 4,3% 4,4%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 23 20 -14,4%
Resultaat over de periode 8 7  
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 38 7  

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De sterkte van de euro tegenover andere munten had een aanzienlijke impact op de omzet van de Agfa-Gevaert Groep. Zonder deze wisselkoerseffecten was de omzetdaling beperkt tot 1,3%. De businessgroepen Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products presteerden goed. De hardcopy-business van Agfa HealthCare rapporteerde verbeterde verkoopvolumes na de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen in 2017. De omzet van de businessgroep Agfa Graphics werd beïnvloed door de aangekondigde reorganisatie van de productportfolio van het segment van de drukvoorbereiding en door de marktgedreven achteruitgang voor de analoge computer-to-film-producten.

De brutowinstmarge van de Groep bleef nagenoeg stabiel op 32,4% van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 21,9%.
  
De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 6,8% van de omzet.

De recurrente EBITDA kwam uit op 6,8% van de omzet, tegenover 6,6% in het eerste kwartaal van 2017. De recurrente EBIT bereikte 4,4% van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
4 miljoen euro.

De nettofinancieringskosten daalden van 12 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2017 tot 10 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen net als vorig jaar 3 miljoen euro.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 7 miljoen euro.

Bijlages