Bekaert: Activiteitenverslag eerste kwartaal 2018

Ongunstige wisselkoersen vlakken organische groei uit

Bekaert behaalde een geconsolideerde omzet van € 1 052 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2018, minder dan 1% onder het heel sterke eerste kwartaal van 2017. Onze geconsolideerde omzet weerspiegelde zeer ongunstige wisselkoersschommelingen (-6%) en een negatief netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen die samen de organische omzetgroei van +7% tenietdeden. 

Het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijsmix voegde +6% toe aan de omzetgroei. Onze inspanningen om de hogere walsdraadprijzen door te rekenen ondersteunden een positieve prijsimpact maar tastten de volumes in sommige sectoren aan. De olie- en gasmarkten bleven onder druk staan en de vraag van de zonne-energiemarkt naar loose abrasive zaagdraad lag ver onder het niveau van het eerste kwartaal in 2017. Alles samengenomen voegde de volumegroei +1% toe aan de omzet dankzij aanhoudende groei in de automobielsector, de mijnbouw en de gespecialiseerde staaldraadmarkten. 

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar hebben de meeste valuta aan waarde verloren ten opzichte van de euro, resulterend in een totale negatieve impact op de geconsolideerde omzet van -6%. De gemiddelde wisselkoersdalingen van de US-dollar (-15%), de Chinese renminbi (-7%) en de Chileense peso (-6%) bepaalden in grote mate het wisselkoerseffect op Bekaerts geconsolideerde omzet.

De gezamenlijke omzet steeg met 2% tot € 1 251 miljoen. De organische groei (+10%) werd bijna volledig uitgevlakt door ongunstige wisselkoersbewegingen (-8%). De devaluatie van de Braziliaanse real met bijna 20% affecteerde de gezamenlijke omzet met meer dan € 30 miljoen vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. 

Bijlage