Befimmo NV - Tussentijdse verklaring op 31 maart 2018

  • Opening van het eerste coworkingcenter van Silversquare @ Befimmo in het Triomf-gebouw
  • EPRA earnings van 0,98 € per aandeel, in lijn met de vooruitzichten
  • Nettoresultaat van 0,86 € per aandeel
  • Intrinsieke waarde van 57,49 € per aandeel
  • Variatie in de reële waarde van de portefeuille van -0,19% over de drie eerste maanden van het boekjaar (buiten het bedrag van investeringen en aankopen)
  • Ongewijzigde EPRA-perspectieven en dividendvooruitzichten van het boekjaar

Gelieve op onderstaande link te klikken om het volledige persbericht te raadplegen:

Bijlage