TiGenix:Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (België) - 14 mei 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgevingen

Het betreft de volgende twee kennisgevingen van SOCIETE GENERALE SA:

  • Op 9 mei 2018 ontving TiGenix een eerste transparantiekennisgeving van SOCIETE GENERALE SA, volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 30 april 2018, waarna SOCIETE GENERALE SA 14.858.459 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix en 72.915 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (samen 5,04% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% overschreden.
     
  • Op 9 mei 2018 ontving TiGenix een tweede transparantiekennisgeving van SOCIETE GENERALE SA, volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 2 mei 2018, waarna SOCIETE GENERALE SA 13.331.320 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix en 72.915 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (samen 4,53% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% onderschreden.

1. Inhoud van de eerste kennisgeving door SOCIETE GENERALE SA

Datum van de kennisgeving: 8 mei 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige persoon: SOCIETE GENERALE SA (met adres te 29 Bd Haussman - 75009 Parijs - Frankrijk), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 30 april 2018.

Overschreden drempel: 5%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • SOCIETE GENERALE SA had 14.858.459 stemrechtverlenende effecten (5,02% van het totaal aantal stemrechten),

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

  • SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED had 72.915 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (contract for difference (CFD)) (0,02% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 14.858.459 stemrechten en 72.915 stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het financiële instrument (5,04% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: SOCIETE GENERAL INTERNATIONAL LIMITED wordt 100% gehouden door SOCIETE GENERAL SA (holding).

***

2. Inhoud van de tweede kennisgeving door SOCIETE GENERALE SA

Datum van de kennisgeving: 8 mei 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige persoon: SOCIETE GENERALE SA (met adres te 29 Bd Haussman - 75009 Parijs - Frankrijk), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd onderschreden: 2 mei 2018.

Onderschreden drempel: 5%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • SOCIETE GENERALE SA had 13.331.320 stemrechtverlenende effecten (4,50% van het totaal aantal stemrechten),

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

  • SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED had 72.915 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (contract for difference (CFD)) (0,02% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 13.331.320 stemrechten en 72.915 stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het financiële instrument (4,53% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: SOCIETE GENERAL INTERNATIONAL LIMITED wordt 100% gehouden door SOCIETE GENERAL SA (holding).

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op onze website:

  • persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases
  • kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel (darvadstrocel), voorheen Cx601, heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie (EC) voor de behandeling van complexe perianale fistels bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of biologische behandeling. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.