Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 16 mei 2018

Op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV hebben de aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd.

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 38,27%.

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd:

 • de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2017;
 • de betaling van een brutocashdividend van EUR 2,10 per Ageas aandeel[1];
 • het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG), voor het boekjaar 2017;
 • het remuneratieverslag;
 • de remuneratie van de Voorzitter en van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur;
 • de benoeming van mevrouw Sonali Chandmal als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2022;
 • de benoeming van PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises als commissaris voor een periode van drie jaar, startend vanaf het tweede kwartaal van 2018;
 • de wijziging aan artikel 4 van de Statuten door het invoegen van een nieuwe paragraaf, verwijzend naar de organisatie en uitoefening van herverzekeringsactiviteiten;
 • de vernietiging van 6.377.750 in 2017 ingekochte aandelen;
 • de machtiging van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 148.000.000 Euro ;
 • de machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas , één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
[1]        Dividend : Voor het boekjaar 2017 keurde de vergadering een brutocashdividend goed van EUR 2,10 per Ageas aandeel. De kalender is de volgende: 28 mei 2018: notering ex-dividend, betaalbaar vanaf 30 mei 2018 (coupon nr.6). Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar op http://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend.


Bijlage