Nyrstar: Reactie op opmerkingen van de South Australian Government

17 mei 2018 om 19u00 CEST

Nyrstar NV (" Nyrstar " of de "Vennootschap") neemt akte van de opmerkingen die op 17 mei 2018 door de Treasurer of South Australia, Hon. Rob Lucas MLC, werden gericht aan de Legislative Council van het South Australian Parliament met betrekking tot de timing van de betaling van de Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) voor de Port Pirie Herontwikkeling (het "Project").

In lijn met de financieringsovereenkomst met de South Australian Government, heeft Nyrstar het recht om naar goeddunken de betaling van de Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) uit te stellen. De Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) zijn rechtstreeks gelinkt aan de vooruitgang van het Project en zijn gestructureerd als op eigen vermogen gelijkende financiering (equity-like funding). Zoals eerder meegedeeld, heeft de constructie van het Project een vertraging opgelopen van 18 maanden, en aanzienlijke kostenoverschrijdingen meegebracht die geheel door Nyrstar werden gefinancierd. De vertraging in de aanvang van de opstart heeft een invloed op de verwezenlijking van cash flow uit het Project in vergelijking met de timing die werd vooropgesteld bij de finalisering van de financieringsregelingen in 2014. Bijgevolg heeft Nyrstar ervoor geopteerd om betaling van de Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) uit te stellen.

Door de betaling uit te stellen heeft Nyrstar geen enkele overeenkomst geschonden en Nyrstar voldoet volledig aan haar contractuele verplichtingen met betrekking tot de financieringsregelingen.

Zoals aangegeven in de tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal van 2018, boekt Nyrstar goede vooruitgang met de opstart van het Project waarbij werktijd, volume aan feed naar het TSL fornuis en volume aan slakkenproduct voor april 2018 een maandelijks hoogterecord hebben bereikt. Er is geen wijziging aan de verwachte opbrengsten zoals door het management aangegeven in de meest recente presentatie over de kwartaalresultaten.

De Port Pirie operatie stelt rechtstreeks meer dan 700 mensen te werk en Nyrstar investeerde sinds 2014 ongeveer AUD 660 miljoen in het Project hetgeen de duurzaamheid van de operatie op lange termijn voor de bevolking van South Australia zal verzekeren. Daarnaast heeft Nyrstar voortdurend geïnvesteerd in programma's voor gemeenschapsontwikkeling en is Nyrstar toegewijd om samen te werken met de South Australian Government en onze gemeenschap om de programma's te ontplooien teneinde positieve verandering in Port Pirie te creëren.

Bijkomende informatie voor redacties:
Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten)

  • De Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten), een instrument dat boekhoudkundig als eigen vermogen wordt beschouwd, vormt één deel van het financieringspakket van het Port Pirie Herontwikkelingsproject.
  • Nyrstar Port Pirie heeft de Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) voor een totaal bedrag van AUD 291 miljoen uitgegeven aan een special purpose vehicle dat vervolgens fondsen heeft opgehaald bij derden-investeerders die een waarborg genieten van EFIC, het kredietagentschap voor de export van Australië, gesteund door een back-to-back schadeloosstelling van de South Australian Government.
  • De voorwaarden van de Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) zijn gelijkaardig aan deze van effecten die kapitaal vertegenwoordigen (bijvoorbeeld aflossing naar goeddunken), maar bevatten verschillende covenanten en verbintenissen, met inbegrip van een verbod op uitkering van dividenden door Nyrstar Port Pirie of haar dochtervennootschappen zolang de Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) uitstaan.
  • De coupon op de Perpetual Securities (eeuwigdurende effecten) is variabel en gelinkt aan de zesmaandelijkse bank bill swap rate.

Liquiditeitspositie

  • Nyrstar heeft een robuuste balans met substantiële liquiditeit.
  • Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 had Nyrstar een kassaldo van EUR 199 miljoen en EUR 479 miljoen aan liquide middelen.
  • Nyrstar blijft al haar financieringsregelingen nakomen.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelters, een fumer en vier mijnbouwoperaties in Europa, Australië en Noord-Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:
Anthony Simms        Head of Investor Relations       T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Head of Communications         T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Bijlage